Nowy system rezerwacji usług w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau

20-02-2015


fot. www.auschwitz.org

Od kwietnia b.r. możliwa będzie bezkosztowa anulacja grup na 14 dni przed terminem zwiedzania, a koszt słuchawek zostanie uwzględniony w cenie Karty Wstępu. Takie m.in. uzgodnienia zapadły 19 lutego br. podczas spotkania w sprawie systemu rezerwacji usług w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, w którym uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie MKiDN, udział wzięli także Tomasz Jędrzejczak- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Maria Napiórkowska z Departamentu Turystyki MSiT, Jacek Miler - dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN,  przedstawiciele Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau: dyrektor Piotr Cywiński i zastępca dyrektora  Andrzej Kacorzyk oraz Anna Jędrocha – Prezes Krakowskiej Izby Turystyki.

Tematem rozmowy były wprowadzone przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau  nowe zasady współpracy z biurami podróży i innymi odwiedzającymi dotyczące rezerwacji,  sprzedaży on-line biletów wstępu oraz usług oprowadzania po obiekcie. Wywołały one sprzeciw branży turystycznej. Pierwsze pisma w tej sprawie, m.in. od Krakowskiej Izby Turystycznej, Polskiej Organizacji Turystycznej i firmy Kompas Poland Sp. z o.o., zaczęły wpływać do Ministerstwa Sportu i Turystyki w  grudniu 2014 r.

W odpowiedzi na te sygnały, 19 lutego br. doszło do spotkania w MKiDN. W jego trakcie uzgodniono, że od kwietnia b.r. będzie możliwość bezkosztowej anulacji grup na 14 dni przed terminem realizacji zwiedzania. Ponieważ Auschwitz - jako jedyne Muzeum na świecie - oferuje oprowadzanie w 19 językach przyjęto m.in., że w sytuacjach nadzwyczajnych ewentualne anulowanie wcześniej umówionej wizyty pozwoli skierować zamówionych przewodników do grup oczekujących. Ponadto, dla wygody osób indywidualnych i grup zorganizowanych, w najbliższych tygodniach słuchawkowy system oprowadzania zostanie zintegrowany z proponowanym nowym modelem rezerwacyjnym.

Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski wskazał na konieczność stałego dialogu pomiędzy Państwowym Muzeum a branżą turystyczną, szczególnie w sytuacji zwiększonego napływu turystów oraz ograniczonych możliwości zwiedzania, w celu zachowania zasad bezpieczeństwa i ochrony dziedzictwa.

Najwyższa frekwencja wśród polskich muzeów i  europejskich miejsc pamięci po niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych i zagłady niesie ze sobą wiele unikatowych problemów logistycznych. Ich rozwiązanie może służyć odpowiedniemu przygotowaniu tych – i tak trudnych i emocjonalnie wrażliwych – wizyt. Konieczne jest przyjęcie takich modeli organizacyjnych, które zapewnią maksymalny poziom bezpieczeństwa zarówno osobom przybywającym, jak i samej poobozowej, autentycznej  substancji zabytkowej - podkreślał minister Żuchowski.

Podsekretarz Stanu w MSiT Tomasz Jędrzejczak mówił o potrzebie szczególnej wrażliwości przy organizacji tego typu wizyt przez operatorów ruchu turystycznego, ze względu na istotę Miejsca Pamięci i rolę, jaką odgrywa w budowaniu polskiego wizerunku we świecie.

Kolejne rozmowy branża turystyczna będzie prowadzić bezpośrednio z kierownictwem Muzeum. Dotyczyć one będą m.in. bardziej elastycznych możliwości zmiany języka oprowadzania oraz uzgodnienia wybranych stałych godzin zwiedzania dla wycieczek lokalnych, poza godzinami szczytu.

Auschwitz-Birkenau to jedyny były obóz koncentracyjny i zagłady, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obszar znajdujący się pod nadzorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu to blisko 200 ha terenu. W 2014 r. Miejsce Pamięci odwiedziło ponad 1,5 miliona ludzi z całego świata.

 powrót