Nowy dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach

01-01-2009

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski powołał z dniem 1 stycznia 2009 roku Pana Roberta Kotowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach.

Robert Kotowski urodził się 17 kwietnia 1970 r. w Sandomierzu. Jest doktorem historii.

Jest absolwentem historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 1994, tam też doktoryzował się w latach 1996-1998. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie ekonomii.

Od 2005 r. jest Prezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Sandomierzu, w latach 1998-2002 pełnił również funkcję Sekretarza Zarządu Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim historię społeczną XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem lat 1918-1939, historię kobiet (przygotowuje rozprawę habilitacyjną w tym zakresie) oraz historię regionalną.powrót