Nowy p.o. dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie

01-01-2009

Z dniem 1 stycznia 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski powierza na czas nieokreślony pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie – Zespół Pałacowo - Ogrodowy Panu Przemysławowi Nowogórskiemu.

Przemysław Nowogórski urodził się 15 grudnia 1964 r. w Gostyninie. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii i pracownikiem naukowym.

Tytuł magistra archeologii uzyskał w czerwcu 1989 r. w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Doktoryzował się 10 lat później, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na uczelni tej pełnił kolejno funkcje: adiunkta w Instytucie Nauk Historycznych (2000), Kierownika Studiów Niestacjonarnych Historii Sztuki w Instytucie Historii Sztuki (2001), Kierownika Studiów Niestacjonarnych Historii Kultury w Instytucie Nauk Historycznych (2002), adiunkta w Instytucie Historii Sztuki – Kierownika Zakładu Historii Sztuki Starożytnej i Tradycji Antyku (2004), Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych i finansowych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych (2005-2007).

W latach 2007-2008 był dyrektorem Departamentu Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 1 października 2008 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykłada historię sztuki starożytnej basenu Morza Śródziemnego, tradycję antyczną i orientalną w sztuce europejskiej oraz muzeologię.powrót