O „Wojnie i pamięci” w Muzeum II Wojny Światowej

12-10-2017

Trzy panele dyskusyjne i czternaście referatów. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Wojna i pamięć. Pamięć kulturowa o II wojnie światowej w Polsce, Niemczech i Rosji” rozpocznie się w poniedziałek 16 października br. W uroczystości otwarcia weźmie udział m.in. wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Referaty i dyskusje

Podczas całodniowej konferencji paneliści będą m.in. porównywać pamięć zbiorową o II wojnie światowej Polaków, Niemców i Rosjan. Będą też rozmawiać o różnicach pamięci oficjalnej i prywatnej w tych krajach i o wpływie zjawiska komercjalizacji pamięci na obraz II wojny światowej.  Zaplanowanych jest czternaście referatów w trzech panelach dyskusyjnych.

W konferencji weźmie udział m.in. wiceminister kultury Jarosław Sellin, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro oraz kierownik Grupy Badań nad Pamięcią Zbiorową w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM dr hab. Bartosz Korzeniewski. Organizatorami konferencji są

Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Polski i Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu.powrót