O grawitacji

03-03-2011

Messner pracował nad koncepcją wystawy oraz produkcją prac podczas półrocznego pobytu twórczego w artists-in-residence laboratory w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. To jego pierwsza indywidualna prezentacja w Polsce.

Artysta odnosi się do sytuacji przebywania na rezydencji artystycznej - bycia wrzuconym w nowe miejsce, które, wraz z poznawaniem jego historii, zaczyna tworzyć specyficzne pole grawitacyjne mające bezpośrednie przełożenie na charakter tworzonych w jego obrębie prac.

Prace prezentowane na wystawie w Galerii Foksal stanowią próbę badania relacji między schematycznymi wyobrażeniami kulturowymi zawartymi w utartych zwrotach językowych czy znakach oraz ich dosłownym przełożeniem na obraz. W trójkanałowej projekcji wideo przestawiony zostaje osioł, podążający za zawieszoną na patyku marchewką, która motywuje go do ruchu, pozostając jednak niezmiennie nieosiągalną. Messner przywołuje również symbole narodowe, a także nacjonalistyczne z okresu II wojny światowej i operując siłami przyrody doprowadza do neutralizacji często mrocznego znaczenia, którym obciążyła je historia.

Philipp Messner, urodzony w Bolzano, uzyskał dyplom w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, w pracowni Michelangela Pistoletto (1999). Rodzinne, otoczone górami, miasto artysty niewątpliwie wpłynęło na jego postrzeganie trójwymiarowości i perspektywy. Twórczość Messnera koncentruje się na analizie procesów ludzkiego postrzegania. Jego prace, głównie obiekty w przestrzeni, krążą często wokół tematu form symbolicznych oraz ich funkcji. Artysta prowadzi równocześnie grę z percepcją wzrokową odbiorcy, wprowadzając w prace elementy, które budują subtelne napięcie między fikcją, a rzeczywistością.

Kuratorki: Katarzyna Krysiak, Agnieszka Sosnowska.

Otwarcie: 4 marca 2011, godz. 18:00.
Wystawa czynna do 2 kwietnia 2011.

Galeria "Foksal"powrót