O ochronie dziedzictwa kulturowego w gronie polskich i litewskich ekspertów

29-06-2016

 

Ochrona dziedzictwa kulturowego, zachowanie pamięci historycznej oraz współpraca muzeów, bibliotek i archiwów – m.in. takie tematy były poruszane podczas IX posiedzenia Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego. Odbywającym się w Gdańsku w dniach 29-30 czerwca br. obradom współprzewodniczyli wiceministrowie kultury z Polski i Litwy: Jarosław Sellin i dr Romas Jarockis.

 

W trakcie posiedzenia strony dokonały oceny i podsumowania polsko-litewskiej współpracy w zakresie dziedzictwa kulturowego, jaka nastąpiła od ostatniego posiedzenia Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego.

Na zakończenie spotkania ekspertów wiceministrowie Jarosław Sellin i dr Romas Jarockis podpisali protokół. Zapisano w nim uzgodnienia dotyczące przede wszystkim ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym współpracy przy realizacji projektów restauratorskich, konserwatorskich i badawczych w szczególnie ważnych obiektach zabytkowych w Wilnie. Kolejnym wspólnym postanowieniem jest wspieranie upamiętniania osób szczególnie znaczących dla dziedzictwa kulturowego obu państw oraz współpraca w dziedzinie ochrony miejsc pamięci, grobów i cmentarzy wojennych. Zapisy dotyczyły też kwestii współpracy pomiędzy muzeami, bibliotekami i archiwami, w szczególności w zakresie wymiany specjalistów, organizacji konferencji i wystaw i dostępu do zbiorów i zasobów muzeów.

Współpraca polsko-litewska przy ochronie dziedzictwa

Polsko-Litewska Grupa Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego koordynuje wykonywanie „Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy Pełnomocników Rządów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego” podpisanej 16 grudnia 1999 roku w Warszawie. Dokument ten stanowi podstawę współpracy polsko-litewskiej w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Eksperci obradują naprzemiennie w każdym kraju. Posiedzeniom współprzewodniczą wiceministrowie kultury. Poprzednie, ósme posiedzenie Grupy Ekspertów odbyło się w dniach 2-4  kwietnia 2014 roku  w Wilnie. Kolejne, dziesiąte spotkanie ekspertów będzie miało miejsce na Litwie.

 powrót