O ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Pierwsze Forum Eksperckie

14-10-2016

Pierwsze Forum Eksperckie Chiny-Europa Środkowa i Wschodniafot. materiały NID

http://www.mkidn.gov.pl/media/_img/content2016-2/20161017_Gawin_Niemater3.JPGfot. materiały NID

Pierwsze Forum Eksperckie Chiny-Europa Środkowa i Wschodniafot. materiały NID

Pierwsze Forum Eksperckie Chiny-Europa Środkowa i Wschodniafot. materiały NID

Pierwsze Forum Eksperckie Chiny-Europa Środkowa i Wschodniafot. materiały NID

 

Panele eksperckie, dyskusje w międzynarodowym gronie, baza dobrych praktyk oraz gala niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W dniach 12-14 października 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyło się Pierwsze Forum Eksperckie Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W wydarzeniu udział wzięła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr hab. Magdalena Gawin.

To pierwsze tego typu - poświęcone dziedzictwu niematerialnemu - spotkanie międzynarodowe organizowane w Polsce, które zgromadziło specjalistów z 17 krajów. Forum realizowane było w ramach formatu współpracy 16+1. Obejmuje on Polskę, Estonię, Łotwę, Litwę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Słowenię, Chorwację, Serbię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Albanię i Macedonię. Wszystkie te kraje są stronami Konwencji UNESCO z 2003 roku, w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Pomysłodawcą Forum, które będzie miało charakter ponadregionalny są Chiny.

Wymiana wiedzy i doświadczeń

Bogaty program Forum z jednej strony służył wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi krajami, w zakresie m. in. regulacji prawnych i zasad ochrony dziedzictwa, a z drugiej - nauce dobrych praktyk w zakresie prowadzenia badań i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego czy podtrzymywania przekazu międzypokoleniowego. Szczególną uwagę obradujący zwrócili też na to, jak praktycznie powiązać zasady ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Gala

Wyjątkowym punktem programu Forum była II Gala wręczenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która odbyła się 14 października 2016 roku w Sukiennicach. Pełna lista dostępna jest na stronie niematerialne.nid.pl

Organizatorami Forum byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 powrót