Obchody Roku Stanisława Moniuszki

04-01-2019

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Moniuszko 200fot. Danuta Matloch

Chcielibyśmy, by obchody Roku Stanisława Moniuszki przyczyniły się do popularyzacji jego muzyki w Polsce i na świecie - powiedział w piątek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński na konferencji prasowej dot. obchodów Roku Moniuszki. Minister kultury prof. Piotr Gliński wraz z pełnomocnikiem ds. organizacji obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, Waldemarem Dąbrowskim przedstawił działania zaplanowane i realizowane w ramach obchodów Roku Moniuszki oraz zaprezentował Komitet Honorowy ds. organizacji obchodów. W konferencji wzięli także udział dyrektor Programu 2. Polskiego Radia Małgorzata Małaszko-Stasiewicz,  dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Maxymilian Bylicki, dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dr Daniel Cichy.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, wicepremier Piotr Gliński przypomniał, że Rok Moniuszki został ustanowiony nie tylko przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, ale także został ogłoszony przez UNESCO na wniosek Polski, Litwy i Białorusi.

-Stanisław Moniuszko jest uhonorowany tym tytułem czy tą decyzją UNESCO, bo to jest twórca światowy i bardzo chcielibyśmy, żeby nasze obchody przyczyniły się do popularyzacji muzyki Moniuszki. Dlatego zaplanowaliśmy nasze działania dość szeroko. Już w zeszłym roku przygotowane były wydawnictwa, opracowania, nagrania i ten rok będzie bogaty w najróżniejsze wydarzenia – podkreślił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

Minister kultury Piotr Gliński poinformował, że rozstrzygnięto już pierwszy etap specjalnie zorganizowanego konkursu grantowego na działania regionalne i lokalne, w ramach którego będzie realizowanych prawie 50 różnych działań w Polsce.

Pełnomocnik ds. organizacji obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki Waldemar Dąbrowski ogłosił, że wydarzenia organizowane w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki - festiwale, koncerty, konkursy - są zebrane na specjalnej stronie obchodów: moniuszko200.pl.

 

Organizacja obchodów

Przygotowaniem i realizacją działań zajmuje się powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pełnomocnik ds. organizacji obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki – Waldemar Dąbrowski. W latach 2018 -2019 ministerstwo przekazało Pełnomocnikowi 10 mln zł na organizację wydarzeń Roku Moniuszki.

Ponadto Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Komitet Honorowy obchodów, w którego skład wchodzą:

•          John Allison - redaktor naczelny Opera Magazine,

•          Piotr Beczała - śpiewak,

•          Barbara Bilszta - Dyrektor Paderewski Symphony Orchestra and Academy of Musie of Chicago (USA),

•          Jacek Kaspszyk – dyrygent, zastępca dyrektora Filharmonii Narodowej

•          Mieczysław Kominek - Prezes Związku Kompozytorów Polskich,

•          Aleksandra Kurzak - śpiewaczka,

•          Anna Malewicz-Madey - śpiewaczka, Prezes Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki,

•          Małgorzata Małaszko-Stasiewicz – dyrektor Programu 2 polskiego Radia

•          prof. Jerzy Marchwiński - pianista i kameralista,

•          Janusz Marynowski - dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia,

•          Elżbieta Stanisława Janowska-Moniuszko - potomkini kompozytora,

•          dr Sviatlena Niemahaj - wybitna białoruska muzykolog specjalizująca się w badaniu twórczości Stanisława Moniuszki,

•          kard. Kazimierz Nycz - Arcybiskup Metropolita Warszawski,

•          Wiesław Ochman - śpiewak,

•          prof. dr h.c. mult. Krzysztof Penderecki - kompozytor,

•          David Pountney - reżyser, dyrektor,

•          Ewa Podleś - śpiewaczka,

•          prof. Sławomir Ratajski – Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO,

•          Jolanta Rostworowska – Prezes Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki (założonego przez Marię Fołtyn),

•          prof. Rüdiger Ritter – wybitny niemiecki muzykolog, autor monografii o Stanisławie Moniuszce,

•          Andrzej Spóz – kierownik Biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki, Honorowy Członek Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,

•          prof. Krystyna Szostek-Radkowa – śpiewaczka, pedagog,

•          prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski – muzykolog,

•          Mariusz Treliński – reżyser, dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej,

•          dr h.c. mult. Teresa Żylis-Gara – śpiewaczka.

 

Programy

W ramach Programów Ministra na 2019 rok został przygotowany Program Moniuszko 2019 – Promesa, którego celem jest wsparcie znaczącej liczby przedsięwzięć artystycznych, naukowych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich, realizowanych zarówno w kraju jak za granicą, związanych z postacią i twórczością Stanisława Moniuszki w kontekście muzyki, historii i kultury XIX wieku. Wnioski do programu, w którym nabór zakończył się 15 października 2018, mogły składać samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Budżet programu wynosi 3 450 000 zł.

Ponadto w ramach Programu Muzyczny ślad wydzielona została pula 2 300 000 zł z przeznaczeniem wyłącznie na wydawnictwa związane z Rokiem Moniuszki 2019.

Wydawnictwa

Państwowe Wydawnictwo Muzyczne przygotowuje wydanie materiałów wykonawczych, źródłowo-krytycznych oraz korespondencji Stanisława Moniuszki. Wśród planowanych publikacji ukażą się m. in. opery, muzyka fortepianowa, Antologia najpiękniejszych pieśni Stanisława Moniuszki, Antologia pieśni Stanisława Moniuszki do tekstów poetów zagranicznych – 4 zeszyty (pieśni francuskie, niemieckie, rosyjskie oraz inne) oraz opera „Moniuszko” autorstwa Andrzeja Kwiecińskiego na zamówienie TW-ON.

Bogatą ofertę wydawniczą i fonograficzną planuje także Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Festiwale i konkursy

Twórczości Stanisława Moniuszki będzie poświęcona tegoroczna edycja Festiwalu Chopin i Jego Europa. Ponadto powołana została nowa inicjatywa kulturalnaMiędzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie, której celem jest popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalanie w świadomości odbiorców znaczenia zarówno twórczości Stanisława Moniuszki, jak i wielu wybitnych polskich kompozytorów z XIX i XX w. Pierwsza edycja konkursu odbędzie się w dniach 20-27 września 2019.powrót