Obrady ws. utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci w Sobiborze

13-06-2017

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

Komunikat Komitetu Sterującego międzynarodowego projektu utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego nazistowskiego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze

12-13 czerwca br. odbywa się 10. posiedzenie Komitetu Sterującego międzynarodowego projektu utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Członkami Komitetu są przedstawiciele Holandii, Izraela, Słowacji i Polski. Obradom przewodniczy Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w MKiDN.

Podczas posiedzenia omawiane są kwestie dotyczące kształtu architektonicznego upamiętnienia, którego budowa już się rozpoczęła. W czerwcu br. zabezpieczona zostanie polana z grobami masowymi, a do końca bieżącego roku zakończony zostanie pierwszy etap budowy muzeum.

Ważną kwestią dyskutowaną przez Komitet jest sprawa finansowania projektu. Komitet rozważał sprawę przyjęcia oferty RFN, z uznaniem przyjmując perspektywę włączenia się Niemiec w finansowanie projektu.

Posiedzenie Komitetu wypada w roku 75. rocznicy Aktion Reinhardt, w ramach której nazistowskie Niemcy zaplanowały i przeprowadziły eksterminację ponad 2 milionów polskich Żydów. Jednym z ośrodków zagłady w ramach tego działania był Sobibór, w którym poza Żydami – obywatelami Polski, mordowano także Żydów z Holandii, Słowacji i innych państw.

 

Press release: Steering Committee of the international project of establishing the new Museum-Memorial Site within the area of the former Nazi German extermination camp Sobibor.

The 10th meeting of the Steering Committee of the project of establishing the new Museum-Memorial Site within the area of the former Nazi German extermination camp Sobibor is taking place in Warsaw on 12-13 June, 2017. Among the members of the Committee are the representatives of the Netherlands, Israel, Slovakia and Poland. The meeting is headed by Mr Jarosław Sellin, Secretary of State in the Ministry of Culture and National Heritage of Republic of Poland.

On the agenda of the meeting are the issues concerning the architectural design of the Memorial Site, the construction of which has already begun. In June, the forest glade on which the mass-graves are located will be secured and by the end of 2017, the first stage of the construction of the museum building is to be completed.

One of the issues being discussed during the meeting is the question of financing the project. The Committee took into consideration a proposal of Germany and welcomes a financial contribution to the project.

The meeting of the Steering Committee takes place in the year of the 75th anniversary of the “Aktion Reinhardt” which led to the planned and conducted by Nazi Germany extermination of 2 million of Polish Jews.

Sobibor was one of the most notorious Nazi German death camps within “Aktion Reinhardt”. Aside from Jewish citizens of Poland Jews  from Netherlands, Slovakia and other countries were murdered there as well.powrót