Obraz „Żydówka z pomarańczami”- wycofany z aukcji

26-11-2010

W wyniku interwencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego obraz Aleksandra Gierymskiego „Żydówka z pomarańczami” został wycofany z aukcji w niemieckim domu aukcyjnym.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie i w porozumieniu z Komendą Główną Policji oraz Prokuraturą Okręgową w Warszawie podjęło działania mające na celu wycofanie płótna z aukcji oraz potwierdzenie jego autentyczności. W wyniku tych działań, niemiecki sąd wydał nakaz wycofania obrazu.

W tej sprawie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski rozmawiał dzisiaj z Ministrem Kultury Niemiec Berndem Neumannem, który obiecał pomóc Polsce w kwestii odzyskania obrazu.

Żydówka z pomarańczami

Obraz  Aleksandra Gierymskiego „Żydówka z pomarańczami” pierwotnie znajdował się w posiadaniu rodziny Szlenkierów. Prawdopodobnie po raz pierwszy prezentowany był publicznie na wystawie pośmiertnej Aleksandra Gierymskiego, która odbyła się w 1902 r. w gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W 1928 r. dzieło zostało zakupione do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Obraz eksponowany był początkowo w budynku Muzeum na Podwalu w „Sali Gierymskich”, a następnie przeniesiony został do nowego gmachu w Alejach Jerozolimskich. Do wybuchu II wojny światowej obraz stanowił integralną część galerii malarstwa polskiego. Po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie rozpoczął się trwający całą okupację proceder niszczenia i grabieży dzieł sztuki. Dzieło Gierymskiego zostało zrabowane prawdopodobnie w 1944 r. po upadku Powstania Warszawskiego.

Od 1945 r. obraz  jest poszukiwany przez stronę polską. Między innymi wymieniany był w kolejnych publikacjach prezentujących dobra kultury wywiezione z Polski w latach 1939-1945. W wydanej w 1967 r. monografii artysty również podkreślono że miejsce przechowywania płótna jest nieznane. Ponadto, obraz zarejestrowany został pod nr 6715 w bazie danych obiektów utraconych w wyniku II wojny światowej prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, w bazie „Stolen Works of Art” Sekretariatu Generalnego Interpolu, oraz na stronie internetowej www.lootedart.com.powrót