Ochrona i bezpieczeństwo muzeów martyrologicznych

17-12-2010

17 grudnia br. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się II spotkanie poświęcone ochronie i bezpieczeństwu muzeów martyrologicznych z udziałem przedstawicieli Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji, Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych oraz muzeów martyrologicznych.

Podczas spotkania zostało przedstawione sprawozdanie zespołu roboczego powołanego w styczniu br. na I spotkaniu w tej sprawie.
Wnioski i rekomendacje po zaakceptowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostaną przesłane do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo muzeów martyrologicznych.powrót