Od 2012 r. Muzeum w Sobiborze będzie finansowane przez MKiDN

03-06-2011

O zamknięciu od 1 czerwca br. Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze, które jest Oddziałem Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego we Włodawie, zdecydował Starosta Powiatu we Włodawie, czyli organizator Muzeum.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, to organizator jest zobowiązany do zapewnienia muzeum środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju placówki. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ma możliwości finansowania kosztów stałych instytucji, dla której nie jest organizatorem. Obecnie podjęto działania w celu utworzenia w Państwowym Muzeum na Majdanku - Oddziału - Miejsca Pamięci w Sobiborze. W tej sprawie Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku przesłał projekt zmian do statutu Muzeum, celem przedłożenia go do decyzji Ministra. Od 1 stycznia 2012 r. przewidywane jest utworzenie Muzeum w Sobiborze jako samodzielnej instytucji podległej i finansowanej przez MKiDN.powrót