Odpowiedź na list otwarty Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej

07-11-2018

na zdjęciu tablica MKiDNfot. Danuta Matloch

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej 6 listopada opublikowało na swojej stronie internetowej list otwarty skierowany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym wyraża zaniepokojenie sposobem przeprowadzenia postępowania w sprawie sporządzenia załączników graficznych do ustawy o symbolach państwowych RP. Z przykrością stwierdzamy, że informacje podane w ww. liście są niezgodne z prawdą.

Nie jest prawdą, jakoby rekomendacja komisji dotycząca wyboru oferenta została przedstawiona wbrew Stowarzyszeniu Twórców Grafiki Użytkowej. W procesie wyboru ofert uczestniczył na równych warunkach jako członek komisji przedstawiciel Stowarzyszenia – pan Andrzej Budek. Zaproszenie do udziału w obradach komisji zostało do niego wysłane tego samego dnia co do wszystkich pozostałych członków komisji. Pan Andrzej Budek, reprezentujący STGU, nie tylko uczestniczył w procesie wyboru oferenta, ale również podpisał protokół z rekomendacją wyboru wskazującą ofertę pana Aleksandra Bąka. Stowarzyszenie zatem, poprzez podpis swojego przedstawiciela, poparło wybór oferty.

Nie jest również prawdą, jakoby komisja kierowała się przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny. Zgodnie z zapytaniem ofertowym wagę 60 pkt. miało kryterium doświadczenia oferenta, a kryterium ceny jedynie 40 pkt. Wybrana oferta pana Aleksandra Bąka uzyskała najwięcej punktów zarówno przy ocenie pierwszego, jak i drugiego kryterium – 48 pkt. w ocenie kryterium doświadczenia (pozostałe oferty – 40,2 i 37,2 pkt.) oraz 40 pkt. w ocenie kryterium ceny (pozostałe oferty odpowiednio – 37,3 i 32,1 pkt.).

Podsumowując, wybór oferty został dokonany zgodnie z przepisami (uzyskał najwyższą liczbę punktów w obu kryteriach) oraz z udziałem przedstawiciela Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.

 powrót