Odpowiedź na oświadczenie Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Agnieszki Morawińskiej

24-05-2018

Na zdjęciu: Budynek Muzeum Narodowego w Warszawiefot. Danuta Matloch

Z mediów społecznościowych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dowiedział się, że Pani Agnieszka Morawińska, Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie złożyła rezygnację przed zakończeniem kadencji, która miała upłynąć 1 stycznia 2019 r. Minister z żalem przyjmuje decyzję Pani Agnieszki Morawińskiej, choć formalnie to nie Minister, lecz Rada Powiernicza powołuje i odwołuje dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Jednocześnie jest zmuszony odnieść się do kwestii, które Pani Dyrektor poruszyła w swoim oświadczeniu.
 
W ostatnich latach znacząco wzrosły dotacje na wydatki bieżące dla muzeów, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Minister - tylko między 2016 a 2017 r. o 31 mln zł (z 356 551 021 do 387 692 827 zł). Równocześnie należy podkreślić, że Muzeum Narodowe w Warszawie otrzymuje najwyższą, wśród muzeów podległych bezpośrednio MKiDN, dotację z budżetu państwa (w wysokości ok. 40 mln zł), mimo iż nie jest muzeum największym. Dodatkowo w latach 2016-2018 otrzymało z MKiDN łącznie 12,1 mln zł w ramach dotacji celowych, głównie na inwestycje i wystawy. Ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ponad 7,2 mln zł, z dodatkowym wsparciem budżetowym MKiDN w wysokości 1,8 mln zł, realizowany jest projekt rearanżacji Galerii Sztuki Starożytnej. Muzeum Narodowe w Warszawie bierze również udział w Programie Wieloletnim „Niepodległa” na lata 2017-2021, w ramach którego uzyskało dofinansowanie na dwa znaczące wydarzenia wystawiennicze. 
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnia, iż utrzymuje stały, efektywny kontakt z Muzeum. Minister Kultury odwiedził je trzy dni temu. Podczas gali nagród Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2017, zapewnił, że będzie intensywnie zabiegał o dodatkowe środki na płace dla muzealników, których pracę i zaangażowanie bardzo wysoko ceni.
 
Problem magazynów muzealiów – nie rozwiązany w Polsce od kilkunastu lat - nie ogranicza się do Muzeum Narodowego w Warszawie i wymaga kompleksowego działania, którego założenia są opracowywane w Ministerstwie i Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Propozycje Muzeum dotyczące rozwiązania tej kwestii, z oczywistych względów, znanych Dyrekcji Muzeum, nie mogły być zaakceptowane.
 
Informacje dotyczące bliskiego rozwiązania problemów dzięki wyprowadzce Muzeum Wojska Polskiego z gmachu Muzeum Narodowego w  Warszawie, istotnie – jak pisze pani Agnieszka Morawińska – były „bałamutne”, ale tylko do czasu ostatnich wyborów, gdyż poprzednia władza nie budowała nowych siedzib Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego. Obecny rząd rozpoczął realizację tych inwestycji, które powstają na warszawskiej Cytadeli, co w ciągu najbliższych 3 lat umożliwi wyprowadzkę Muzeum Wojska Polskiego z gmachu przy Alejach Jerozolimskich i zdecydowanie poprawi sytuację Muzeum Narodowego w Warszawie.
 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pragnie wyrazić najwyższe uznanie dla pracy Dyrektor Agnieszki Morawińskiej i  jej zespołu, w tym dla dorobku edukacyjnego, naukowego i wystawienniczego Muzeum.


powrót