Odtworzenie płaskorzeźby Juliusza Słowackiego na paryskim grobie Poety na cmentarzu Montmartre

05-12-2008

W końcu listopada br. Andrzej Niewęgłowski prezes Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji poinformował polskich konserwatorów, Janusza Mroza i Marka Kossa, o zaginięciu brązowej płaskorzeźby głowy Juliusza Słowackiego z nagrobka Poety na Cmentarzu Montmartre w Paryżu.

W trakcie prac konserwatorskich przy nagrobku w roku 2002 prowadzonych przez prof. Andrzeja Kossa została wykonana forma płaskorzeźby głowy J. Słowackiego. W oparciu o tę formę wykonano w Warszawie trzy brązowe kopie płaskorzeźby.powrót

Warto przeczytać