Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla policjantów KSP

07-06-2016

Na zdjęciu: Uroczyste odznaczenie siedmiorga funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Uroczyste odznaczenie siedmiorga funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczyste odznaczenie siedmiorga funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Uroczyste odznaczenie siedmiorga funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczyste odznaczenie siedmiorga funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Uroczyste odznaczenie siedmiorga funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczyste odznaczenie siedmiorga funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Uroczyste odznaczenie siedmiorga funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczyste odznaczenie siedmiorga funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Uroczyste odznaczenie siedmiorga funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Portret mężczyzny na tle pejzażu Jacka Malczewskiego (1920 r.). Obraz pochodzący z kradzieży z włamaniem dokonanej w 2008 r. do Domu Aukcyjnego DESSA UNICUM w Warszawie. Fot. Archiwum KSP
"Portret mężczyzny na tle pejzażu" Jacka Malczewskiego (1920 r.). Obraz pochodzący z kradzieży z włamaniem dokonanej w 2008 r. do Domu Aukcyjnego" DESSA UNICUM" w Warszawie. Fot. Archiwum KSP

Na zdjęciu: Portret Kobiety Stanisława Ignacego Witkiewicza (1931 r.). Obraz pochodzący z kradzieży z włamaniem dokonanej w 2008 r. do Domu Aukcyjnego DESSA UNICUM w Warszawie. Fot. KSP
"Portret Kobiety" Stanisława Ignacego Witkiewicza (1931 r.). Obraz pochodzący z kradzieży z włamaniem dokonanej w 2008 r. do Domu Aukcyjnego" DESSA UNICUM" w Warszawie. Fot. Archiwum KSP

Na zdjęciu: Kopia obrazu Pompeo Balatoniego Maria Magdalena (z początku XX w). Obraz pochodzący z kradzieży z włamaniem dokonanej w 2010 r. na terenie Francji do dworu Mas de Sarret. Fot. KSP
Kopia obrazu Pompeo Batoniego „Maria Magdalena” (z początku XX w). Obraz pochodzący z kradzieży z włamaniem dokonanej w 2010 r. na terenie Francji do dworu Mas de Sarret. Fot. Archiwum KSP

Fot. Archiwum KSP
Fot. Archiwum KSP

 

Siedmioro funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji otrzymało z rąk wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W uroczystości, która odbyła się 7 czerwca br. w siedzibie MKiDN, uczestniczyli także komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz komendant stołeczny policji insp. Robert Żebrowski.

 

Odznaczeni za szczególne zasługi w zakresie ochrony i zabezpieczania dóbr kultury zostali: insp. Robert Szydło, nadkom. Sebastian Strzeżek, asp. sztab. Grzegorz Sadura (obecnie pracownik Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji), kom. Artur Mirosz, kom. Ewa Kaim, podkom. Piotr Grabowski oraz st. asp. Sławomir Kozub.

Wicepremier podkreślił, że uhonorowani funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji "w sposób znaczący przyczynili się do skutecznego poszukiwania i odzyskiwania utraconych dóbr kultury".

To dzięki współdziałaniu resortu kultury z Policją, a także służbą celną i prokuraturą, odnosimy kolejne sukcesy na tym polu, a utracone dzieła wracają do swoich macierzystych galerii i prawowitych właścicieli. Owocem współpracy odznaczanych dziś policjantów z ministerstwem kultury są między innymi odnalezienia i zabezpieczenia dzieł stanowiących dotąd polskie straty wojenne. Wystarczy przypomnieć niedawne odnalezienie, w lutym, obrazu Hucułka Michała Borucińskiego oraz rysunku Jana Matejki Św. Login patron dzwonkarzy - mówił prof. Gliński.

Kolejna grupa odnajdywanych dzieł - o której wspomniał minister kultury - to obiekty skradzione współcześnie z galerii sztuki lub prywatnych mieszkań, gdzie dokonano włamania.

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach policjantom udało się odnaleźć miedzy innymi dwa obrazy skradzione z jednego z warszawskich domów aukcyjnych: Portret mężczyzny na tle pejzażu Jacka Malczewskiego i Portret kobiety Stanisława Ignacego Witkiewicza. Jak cenne to dzieła – nikogo nie trzeba przekonywać – zarówno jako część naszego dziedzictwa narodowego, jak i w sensie materialnym – ich łączna wartość oszacowana została na pół miliona złotych - zauważył prof. Gliński.

Wicepremier w imieniu resortu podziękował stołecznym policjantom za współpracę. Podkreślił, że odznaczeni funkcjonariusze w swojej pracy wykazują wyjątkową wrażliwość i zrozumienie kwestii utraconego dziedzictwa narodowego i podchodzą do tego typu spraw z najwyższym profesjonalizmem.

Zaangażowanie i postawa odznaczonych świadcząca o wysokim stopniu świadomości problemu poszukiwania utraconych bądź skradzionych dzieł sztuki powodują, że nawet przy sprawach, które nie są związane z ochroną dóbr kultury, są wyczuleni na te kwestie. Doskonałym przykładem jest odzyskanie archiwalnej księgi przychodów i rozchodów ("Dłużnicy zamiejscowi Akcyjne Towarzystwo Handlowe Wład. Mutermilch w Warszawie L-Z” - red.), którą odkryto i zabezpieczono podczas przeszukania mieszania osób podejrzanych o oszustwa metodą „na wnuczka”. Księga ta została przekazana już do Archiwum Państwowego w Warszawie - mówił wicepremier.

Odnajdują straty wojenne i dzieła współcześnie skardzione

Funkcjonariusze KSP od lat działają na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Skutecznie i metodycznie poszukują, a następnie zabezpieczają dzieła sztuki,  które padły ofiarą wojennych rabunków czy współczesnych kradzieży. Współpracowali w tym zakresie z instytucjami państwowymi, m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a także z galeriami oraz osobami prywatnymi. Dzięki ich zaangażowaniu zabezpieczono wysokiej klasy dzieła autorstwa mistrzów polskich i obcych.

Wśród odnalezionych przez stołeczną policję dzieł są m.in. obrazy Jacka Malczewskiego ("Portret mężczyzny na tle pejzażu"), Stanisława Ignacego Witkiewicza ("Portret kobiety"), Jana Matejki („Św. Longin patron dzwonkarzy”) i Michała Borucińskiego („Hucułka z dzbankiem”).

Działania policjantów KSP nie ograniczają się wyłącznie do poszukiwania dzieł sztuki utraconych przez polskie instytucje i naszych obywateli. Funkcjonariusze podejmują również na tej płaszczyźnie kooperację ze służbami innych krajów. Dzięki współpracy z Policją francuską warszawscy policjanci wspólnie z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji odnaleźli i zabezpieczyli antyki skradzione z jednego z pałaców na południu Francji.

Działania restytucyjne MKiDN

Funkcjonariusze z KSP współpracują z Wydziałem Strat Wojennych, który w ramach Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, gromadzi dane na temat dóbr kultury utraconych na skutek II wojny światowej z terenów Polski oraz podejmuje działania mające na celu ich odzyskanie. Prowadzony przez ministerstwo jedyny ogólnopolski rejestr ruchomych dóbr kultury zawiera blisko 63 tys. pozycji i jest dostępny on-line: www.dzielautracone.gov.pl. W ostatnim czasie, w wyniku działań rewindykacyjnych do Polski powróciło kilkadziesiąt utraconych podczas II wojny światowej dzieł sztuki.

MKiDN korzystając z narzędzi internetowych stale monitoruje międzynarodowy rynek dzieł sztuki w poszukiwaniu polskich strat wojennych. Resort weryfikuje także zdigitalizowane zbiory publiczne za granicą. Korzysta z szerokiego spektrum możliwości w zakresie odzyskiwania utraconych dóbr kultury.

W ostatnim czasie powstała aplikacja mobilna ArtSherlock która umożliwia rozpoznanie dzieła sztuki, zrabowanego w Polsce podczas II wojny światowej, w ciągu kilku sekund, za pomocą telefonu komórkowego czy tabletu. ArtSherlock to autorski projekt Fundacji Communi Hereditate, realizowany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sfinansowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy.powrót