Odzyskana XVII-wieczna monstrancja

18-03-2009

Odnalazła się zabytkowa monstrancja skradziona 15 lat temu z kościoła w Wysokiej na Opolszczyźnie.

9 marca 2009 r. do Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych trafiła monstrancja, skradziona 15 lat temu na Opolszczyźnie. Szybka identyfikacja zabytku była możliwa dzięki prowadzonemu przez Ośrodek  z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krajowemu wykazowi zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (https://www.skradzionezabytki.pl). Po porównaniu z archiwalnymi zdjęciami okazało się, że są pewne, niewielkie zniszczenia i ubytki. Zwrot prawdopodobnie nastąpił po stwierdzeniu, że pochodzi ona z przestępstwa.

Monstrancja została skradziona w nocy z 6/7września 1994 r. z kościoła parafialnego śś. Mikołaja i Małgorzaty w Wysokiej k. Olesna. Wraz z nią przepadły: 3 kielichy, w tym jeden z końca XVIII w. sygnowany puncami złotnika Hansa Jachmanna z Nysy; 2 patery dla chorych; naczynia na oleje oraz złoty półksiężyc, będący elementem innej monstrancji. Te zabytki są nadal poszukiwane, podobnie jak ponad 9000 innych, umieszczonych w krajowym wykazie zabytków skradzionych. To już drugi przypadek zwrócenia na adres Ośrodka skradzionych zabytków.

Od ponad 20 lat Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych (www.oozp.pl) prowadzi bazę skradzionych dzieł sztuki. Od 2005 roku jest ona ogólnie dostępna w Internecie (www.skradzionezabytki.pl). Każdy poszkodowany może zgłosić swoją stratę. Wpis w bazie danych nie łączy się z żadnymi opłatami. Warunkiem rejestracji jest wcześniejsze zgłoszenia przestępstwa organom ścigania i posiadanie danych umożliwiających identyfikację utraconych zabytków (zdjęcia, podstawowe wymiary, opis). Odnalezienie monstrancji dowodzi jak ważna jest dobra dokumentacja zabytków – dobrej jakości zdjęcia, fotografie detali, opis charakterystycznych szczegółów. To wszystko pozwala nie tylko na umieszczenie skradzionego obiektu w bazie, ale też na jego późniejszą szybką i skuteczną identyfikację.powrót

Warto przeczytać