Odzyskano obraz Claude’a Moneta

13-01-2010

„Plaża w Pourville”, to jedyne dzieło Moneta znajdujące się w zbiorach polskich. Obraz skradziony został z ekspozycji Muzeum Narodowego w Poznaniu we wrześniu 2000 r. Od tamtej pory poszukiwany był między innymi za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych, który prowadzi „Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem”.

W dniu wczorajszym dzieło Moneta odnalezione zostało w Olkuszu, na terenie woj. małopolskiego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski składa serdeczne podziękowania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Szczególne wyrazy uznania kieruje do policjantów z Wydziału Śledczego i Kryminalnego KWP osobiście zaangażowanym w odzyskanie obrazu.powrót