Zamówienia inne 2016

Informacje o zamówieniach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogłoszenie

05-01-2016

Departament Finansowy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poszukuje osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno-prawnej

Przedmiot umowy:

Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucji Pośredniczącej dla XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i dla VIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego procesu zarządzania i wdrażania POIiŚ, poprzez wsparcie procesu wdrażania XI priorytetu PO IiŚ 2007-2013 i VIII priorytetu PO IiŚ 2014-2020 w wydziałach IX i X w Departamencie Finansowym poprzez wykonywanie czynności biurowo-kancelaryjnych, a w szczególności: obsługa programu Proton, przekazywanie i odbiór korespondencji wychodzącej i przychodzącej z Wydziałów IX i X do MKiDN, doraźna pomoc przy dokumentach (przyjmowanie poczty, kserowanie dokumentów, kompletowanie wymaganych dokumentów, segregacja dokumentów), obsługa urządzeń biurowych, wykonywanie innych czynności pomocniczych dla Wydziału IX i X.

Zakres umowy cywilno-prawnej:

Umowa obejmuje: wsparcie realizacji zadań realizowanych przez pracowników Departamentu Finansowego MKiDN w ramach priorytetu XI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin na realizację umowy cywilno-prawnej: 15 stycznia 2016 r. – 30 kwietnia 2016 r.

Wymagania związane z realizacją umowy cywilno-prawnej

niezbędne

dodatkowe

Wymagane dokumenty

Termin składania dokumentów: 13 stycznia 2016 r.

Miejsce składania dokumentów: Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ebalcerkiewicz@mkidn(dot)gov(dot)pl W tytule e-maila prosimy o zapis: „Oferta_1”.

Kryteria wyboru: Wybór nastąpi po przeprowadzeniu oceny złożonych dokumentów (pod kątem spełniania określonych powyżej wymagań) oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będzie posiadane doświadczenie oraz komunikatywność. Ponadto pod uwagę zostanie wzięta także kwota za wykonanie zlecenia zaproponowana przez Wykonawcę.

Wydatek finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskopowrót