Zamówienia inne 2016

Informacje o zamówieniach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogłoszenie

28-07-2016

OGŁOSZENIE

Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poszukuje osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno-prawnej.

Przedmiot umowy:

Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez wykonywanie czynności recepcyjnych - obsługa interesantów ministerstwa wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji w tym zakresie. Wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą wyjazdów służbowych pracowników Ministerstwa.

Ponadto obsługa urządzeń biurowych, wykonywanie innych czynności pomocniczych na rzecz  Biura Dyrektora Generalnego.

Zakres umowy cywilno-prawnej:

Umowa obejmuje wsparcie realizacji zadań realizowanych przez pracowników Wydziału Administracyjnego BDG.

Termin na realizację umowy cywilno-prawnej: 08 sierpnia 2016 r. – 08 stycznia 2017 r.

Wymagania związane z realizacją umowy cywilno-prawnej

Wymagania niezbędne

Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty: CV; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji umowy.

Termin składania dokumentów: 02 sierpnia 2016 r.

Miejsce składania dokumentów: Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl

W tytule e-maila prosimy o zapis: „Oferta_Recepcja”.

Kryteria wyboru: Wybór nastąpi po przeprowadzeniu oceny złożonych dokumentów (pod kątem spełniania określonych powyżej wymagań) oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będzie posiadane doświadczenie oraz określone predyspozycje do realizacji zadania.powrót