Zamówienia inne 2016

Informacje o zamówieniach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogłoszenie

08-08-2016

OGŁOSZENIE

 

Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poszukuje osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno-prawnej.

 

Przedmiot umowy:

Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez wykonywanie prac fizycznych związanych z przemieszczeniami wyposażenia biurowego (w tym mebli), dokumentacji archiwalnej komórek organizacyjnych Ministerstwa. Rozładunek oraz umieszczanie zakupionych towarów do wskazanych pomieszczeń Ministerstwa. Doraźna pomoc w zakresie przygotowywania poczęstunków na spotkania, narady konferencje, których organizatorami są komórki organizacyjne Ministerstwa.  

Ponadto obsługa urządzeń biurowych, wykonywanie innych czynności pomocniczych na rzecz  Biura Dyrektora Generalnego.

Zakres umowy cywilno-prawnej:

Umowa obejmuje wsparcie realizacji zadań realizowanych przez pracowników  BDG.

Termin na realizację umowy cywilno-prawnej: 16 sierpnia 2016 r. – 16 stycznia 2016 r.

Wymagania związane z realizacją umowy cywilno-prawnej

Wymagania niezbędne

·      wykształcenie średnie,

·      umiejętność obsługi komputera,

·      znajomości standardów obsługi klienta,

·      komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,

Wymagania pożądane:

·      dobra organizacja pracy,

·      dyspozycyjność,

·      dobra kondycja i tężyzna fizyczna.

Wymagane dokumenty: CV; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji umowy.

Termin składania dokumentów: 10 sierpnia 2016 r.

 

Miejsce składania dokumentów: Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: bgd@mkidn(dot)gov(dot)pl

W tytule e-maila prosimy o zapis: „Oferta - prace pomocnicze”.

 

Kryteria wyboru: Wybór nastąpi po przeprowadzeniu oceny złożonych dokumentów (pod kątem spełniania określonych powyżej wymagań) oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będzie posiadane doświadczenie oraz określone predyspozycje do realizacji zadania.

 powrót