Ogłoszenie

08-12-2017

Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poszukuje dwóch osób do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno-prawnej.

Przedmiot umowy:

Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez wykonywanie prac w  biurze podawczym związanych z przyjmowaniem i ekspediowaniem korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej). Obsługa interesantów oraz rejestracja wniosków do programów Ministra.

Ponadto obsługa urządzeń biurowych, wykonywanie innych czynności pomocniczych na rzecz  Biura Dyrektora Generalnego.

Zakres umowy cywilno-prawnej:

Umowa obejmuje wsparcie realizacji zadań realizowanych przez pracowników Wydziału Administracyjnego BDG.

Termin na realizację umowy cywilno-prawnej: 02 stycznia 2018 r. – 29 grudnia 2018 r.

Wymagania związane z realizacją umowy cywilno-prawnej

Wymagania niezbędne

Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty: CV; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji umowy.

Termin składania dokumentów: 12 grudnia 2017 r. do godz. 14.00

Miejsce składania dokumentów: Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl

W tytule e-maila prosimy o zapis: „Oferta_Kancelaria”.

Kryteria wyboru: Wybór nastąpi po przeprowadzeniu oceny złożonych dokumentów (pod kątem spełniania określonych powyżej wymagań) oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będzie posiadane doświadczenie oraz określone predyspozycje do realizacji zadania.powrót