Ogłoszenie

12-01-2018

Departament Finansowy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poszukuje osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno-prawnej.

Przedmiot umowy:

Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucji Pośredniczącej dla VIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego procesu zarządzania i wdrażania PO IiŚ, poprzez wsparcie procesu wdrażania VIII priorytetu PO IiŚ 2014-2020 w wydziałach IX i X w Departamencie Finansowym poprzez wykonywanie czynności polegających w szczególności na: obsłudze systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją), odbiór i przekazywanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z siedziby głównej MKiDN do Wydziałów IX i X w Departamencie Finansowym (przyjmowanie poczty, kserowanie i kompletowanie dokumentów), obsługa urządzeń biurowych, wykonywanie innych czynności pomocniczych dla Wydziału IX i X.

Zakres umowy cywilno-prawnej:

Umowa obejmuje wsparcie realizacji zadań realizowanych przez pracowników Departamentu Finansowego MKiDN w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin na realizację umowy cywilno-prawnej:

luty - maj 2018 r.

Wymagania związane z realizacją umowy cywilno-prawnej

Wymagania niezbędne

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty

CV, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji umowy.

Termin składania dokumentów

23 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ebalcerkiewicz@mkidn(dot)gov(dot)pl. W tytule e-maila prosimy o zapis: „Oferta_wsparcie_DF”.

Kryteria wyboru: Wybór nastąpi po przeprowadzeniu oceny złożonych dokumentów (pod kątem spełniania określonych powyżej wymagań) oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będzie posiadane doświadczenie oraz określone predyspozycje do realizacji zadania. Ponadto pod uwagę zostanie wzięta także kwota za wykonanie zlecenia zaproponowana przez Wykonawcę.powrót