OGŁOSZENIE

11-07-2018

Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poszukuje osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno-prawnej.

Przedmiot umowy:

Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez wykonywanie prac fizycznych związanych z przemieszczeniami mebli i innego wyposażenia biurowego, dokumentacji archiwalnej między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa znajdującymi się na terenie Warszawy (o ile niezbędny, transport samochodowy zapewniony przez MKiDN). Rozładunek i umieszczanie zakupionych towarów w magazynach.

 

Ponadto obsługa urządzeń biurowych, wykonywanie innych czynności pomocniczych na rzecz  Biura Dyrektora Generalnego.

Zakres umów cywilno-prawnej:

Umowa obejmuje wsparcie realizacji zadań realizowanych przez pracowników Wydziału Administracyjnego BDG.

Termin na realizację umowy cywilno-prawnej:

1)      13 sierpnia 2018 r. – 12 grudnia 2018 r.

Wymagania związane z realizacją umowy cywilno-prawnej

Wymagania niezbędne

·         wykształcenie średnie,

·         umiejętność obsługi komputera,

·         znajomości standardów obsługi klienta,

·         komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,

Wymagania pożądane:

·         dobra organizacja pracy,

·         dyspozycyjność,

·         dobra kondycja i tężyzna fizyczna.

Wymagane dokumenty: CV; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji umowy.

Termin składania dokumentów: 18 lipca 2017 r.

Miejsce składania dokumentów: Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl

W tytule e-maila prosimy o zapis: „Oferta prace pomocnicze”.

Kryteria wyboru: Wybór nastąpi po przeprowadzeniu oceny złożonych dokumentów (pod kątem spełniania określonych powyżej wymagań) oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będzie posiadane doświadczenie oraz określone predyspozycje do realizacji zadaniapowrót