Ogłoszenie konkursu na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości na 2015r.

09-01-2015

 Nabór trwa do 30 stycznia 2015r. – wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania zachęcamy do złożenia wniosku.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania z Funduszu Promocji Twórczości na pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych. Konkurs jest prowadzony na podstawie art. 113 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek (Dz. U 03.13.134).

Dofinansowanie do wydań jest udzielane w następujących dziedzinach:

  1. architektura i urbanistyka,
  2. fotografia,
  3. kartografia,
  4. literatura,
  5. muzyka i taniec,
  6. opieka nad zabytkami,
  7. sztuki plastyczne,
  8. teatr i film,
  9. upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa),
  10. wzornictwo przemysłowe.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu. Informacje o konkursie i dokumentacja konkursowa.

 powrót