Ogłoszenie o uruchomieniu naboru wniosków o stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

26-07-2012

25 lipca 2012r. w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN opublikowane zostało ogłoszenie konkursu „Stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Nabór trwa  do 31 sierpnia 2012r. – wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium na 2013 r., zachęcamy do składania wniosków.

Przedmiotem konkursu są stypendia - mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze,

Dziedziny:

a)  literatura,

b)  sztuki wizualne.

c)  muzyka,

d)  taniec,

e)  teatr,

f)   film,

g)  opieka nad zabytkami.

h)  twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

a)  animacja i edukacja kulturalna.

 b) zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2012 r.

Szczegółowe informacje (w tym regulamin konkursu oraz formularz wniosku) znajdują się w ogłoszeniu dostępnym pod adresem: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-konkursie-377.php

Dodatkowe informacje:

tel.: 22 42 10 128; 22 42 10 161, 22 42 10 584

 

 powrót