Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

03-12-2018

1)      Punkt 7 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„7.     Miejsce i termin składania ofert.

7.1. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 04.12.2018 r., do godz. 16:00 na adres: ddz@mkidn(dot)gov(dot)pl  podając w tytule maila numer sprawy: DDZ-MPN.7512.30.2018

2)      Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nie ulegają zmianom.
powrót