Ogłoszono daty naboru wniosków do priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”

07-11-2013

15 stycznia 2014 r., 15 lutego 2014 r., 15 marca 2014 r. W tych terminach odbędą się nabory wniosków do priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”, będącego częścią Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+. Nowe terminy ogłosił Instytut Książki, który jest operatorem priorytetu.

Otwarcie Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Mościsku
Biblioteka, czytelnia dla dorosłych i dzieci, sala komputerowa oraz galeria  w Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Mościsku (woj. dolnośląskie). 5 października br. placówka została uroczyście otwarta przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ , Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”. fot. Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Mościsku

Otwarcie Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Mościsku
Biblioteka, czytelnia dla dorosłych i dzieci, sala komputerowa oraz galeria  w Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Mościsku (woj. dolnośląskie). 5 października br. placówka została uroczyście otwarta przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ , Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”. fot. Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Mościsku

Otwarcie Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Mościsku
Biblioteka, czytelnia dla dorosłych i dzieci, sala komputerowa oraz galeria  w Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Mościsku (woj. dolnośląskie). 5 października br. placówka została uroczyście otwarta przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ , Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”. fot. Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Mościsku

Otwarcie Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Mościsku
Biblioteka, czytelnia dla dorosłych i dzieci, sala komputerowa oraz galeria  w Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Mościsku (woj. dolnośląskie). 5 października br. placówka została uroczyście otwarta przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ , Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”. fot. Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Mościsku

 

Środki inwestycyjne w ramach Priorytetu "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" są dostępne ponownie po zmianie uchwały Rady Ministrów w sprawie Programu Wieloletniego KULTURA+.  Do wykorzystania na 2014 rok pozostało 7 mln 327 tyś. zł (inwestycyjne), a na 2015 r. - 9 mln 721 tyś zł (inwestycyjne) i 562 tyś. zł (bieżące).

W związku z tym Instytut Książki ogłosił nowe terminy naborów. Odbędą się one 15 stycznia 2014 r. oraz 15 lutego 2014 r. i 15 marca 2014 r. (pod warunkiem niewykorzystania wszystkich środków w poprzednim naborze).

Celem Programu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”, będącego elementem Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+,, jest  przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego na wzór takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich. Środki finansowe mogą być przeznaczone na zadania związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową tych placówek w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz małych gminach miejskich ( do 50 tysięcy mieszkańców). Do roku 2015 przeznaczono  na ten cel 150 mln zł. Do 31 października 2013 r. liczba budowanych lub modernizowanych bibliotek gminnych wynosi 222 (z tego zakończono 30 projektów) za łączną kwotę 127, 6 mln zł.

 powrót