Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie

05-10-2014

Targi "Dziedzictwo" / fot. Ireneusz Badura

Panele eksperckie, dyskusje, konferencje tematyczne, wystawy o dziedzictwie- stanowią główną część Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich, objętych patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków Sekretarza Stanu w MKiDN Piotra Żuchowskiego, które w dniach 7-9 października trwają w Warszawie.

Podczas Dni Konserwatorskich, którym towarzyszą Targi „Dziedzictwo” zaprezentowana zostanie organizowana przez MKiDN wystawa pt. „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju – prace konserwatorskie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP”, która dotyczy obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego na terenie dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, w Rosji, na Kaukazie, w państwach Europy Zachodniej, Ameryki i Azji.

W ramach wydarzenia odbywa się również szereg eksperckich prelekcji, m.in. panel dla wojewódzkich konserwatorów zabytków, spotkanie dot. stanu zachowania zabytków sakralnych, a także aktualnych problemów odnoszących się do zwalczania przestępczości przeciwko obiektom zabytkowym. Podejmowane będą też tematy związane z finansowaniem rewitalizacji zabytków ze środków UE czy orzecznictwem administracyjnym i konserwatorskim.


 powrót