Opera Leśna w Sopocie po remoncie

01-08-2012

Otwarcie wyremontowanej i przebudowanej Opery Leśnej w Sopocie odbyło się 28 lipca br. Obiekt zyskał nowe oblicze dzięki 28 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- XI priorytetu: „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, którego operatorem jest MKiDN.


Fot.: Urząd Miasta Sopotu

Umowę na dofinansowanie projektu „Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie” Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał 28 kwietnia 2009 r. Koszt całkowity projektu wyniósł 78, 7 mln zł.

W wyniku jego realizacji wzrosła liczba miejsc na widowni, a co za tym idzie – zwiększy się liczba widzów: z 73 tys. do 120 tys. rocznie. Wykonanie nowego zadaszenia wpłynie pozytywnie na dostępność oraz standard miejsca, tym samym imprezy kulturalne będą mogły być organizowane również poza głównym sezonem. Widownia posiada 113 miejsc przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Poprawa stanu technicznego zwiększy komfort zarówno widzów, jak i występujących artystów. Zwiększy również ilość organizowanych tam przedsięwzięć kulturalnych rangi europejskiej i światowej.
 


Wykaz inwestycji kulturalnych MKiDN w województwie pomorskim – do pobraniapowrót