Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” współprowadzony przez MKiDN i Miasto Wrocław

21-03-2016

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podpisują umowę na współprowadzenie Wrocławskiego Ośrodka Pamięć i Przyszłość . autor zdjęcia: Danuta Matloch
Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podpisują umowę na współprowadzenie Wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Podpisanie umowy na współprowadzenie Wrocławskiego Ośrodka Pamięć i Przyszłość. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Podpisanie umowy na współprowadzenie Wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Podpisanie umowy na współprowadzenie Wrocławskiego Ośrodka Pamięć i Przyszłość . autor zdjęcia: Danuta Matloch
Podpisanie umowy na współprowadzenie Wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. fot.: Danuta Matloch

 

Wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” będzie współprowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Wrocław. Umowę w tej sprawie 21 marca br. podpisali wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

 

W uroczystości w gmachu MKiDN uczestniczyli również: Kazimierz Michał Ujazdowski, europoseł, minister kultury w latach 2005-2007, współinicjator powstania Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”; dr Wojciech Kucharski, obecny dyrektor Ośrodka oraz Marek Mutor, który do niedawna prowadził tę instytucję, a dziś szefuje Narodowemu Centrum Kultury. Obecni byli także dyrektorzy instytutów naukowych prowadzących badania nad Ziemiami Zachodnimi i Północnymi.

Finansowanie

W 2016 roku Ministerstwo zobowiązało się wesprzeć działania Ośrodka kwotą 3 mln zł. Miasto Wrocław na działania Ośrodka przekaże kwotę 3,2 mln zł. W przyszłych latach mają być to kwoty odpowiednio: 3,4 mln zł i 5,3 mln zł.

W ramach dotacji ministerialnych wrocławski Ośrodek będzie realizował trzy zadania. Milion złotych zostanie przeznaczony na Program Badawczy Ziem Zachodnich i Północnych, który Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” będzie realizował we współpracy z Instytutem Zachodnim w Poznaniu, Instytutem Śląskim w Opolu i Ośrodkiem Badawczym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Efektem realizacji tego projektu naukowego ma być stworzenie repozytorium cyfrowego i czasopisma naukowego prezentującego wyniki badań dotyczących powojennej historii i kultury. Kwota 300 tys. zł zasili badania dotyczące działalności wrocławskiego Kardynała Bolesława Kominka oraz działania zmierzające do popularyzacji tej ważnej dla powojennej historii Polski i Europy postaci. Kolejne zadanie wsparte kwotą 300 tys. zł to projekt badawczy realizowany przez Ośrodek ”Pamięć i Przyszłość” we współpracy z Europejską Platformą Pamięć i Sumienie, nakierowany na badanie dziejów ofiar totalitaryzmu komunistycznego i nazistowskiego. Pozostała kwota zasili inne, statutowe działania wrocławskiej instytucji.

Działalność Ośrodka

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” został powołany do życia przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w 2007 roku. W latach 2009-2015 funkcjonował jako samorządowa instytucja kultury miasta Wrocławia.

Najważniejsze cele Ośrodka to dokumentowanie oraz upowszechnianie dorobku historycznego i kulturowego Wrocławia i na Dolnego Śląska po II wojnie światowej oraz wiedzy o oporze społeczeństwa polskiego wobec komunistycznej dyktatury. Ośrodek inicjuje i wspiera projekty badawcze, popularyzatorskie i edukacyjne, również o charakterze międzynarodowym. Zbiera, opracowuje i prezentuje dokumenty, pamiątki oraz świadectwa historycznego i kulturowego dziedzictwa Dolnego Śląska. Najważniejszym projektem Ośrodka jest budowa Centrum Historii Zajezdnia, które powstaje w historycznej hali Zajezdni nr VII przy ul. Grabiszyńskiej - miejscu, gdzie w 1980 roku narodziła się wrocławska Solidarność.powrót