Ostatnie posiedzenie Rady ds. Instytucji Artystycznych drugiej kadencji

11-06-2019

- Dziękuję za poświęcony czas i Państwa zaangażowanie w działalność Rady ds. Instytucji Artystycznych – powiedziała wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka podczas ostatniego posiedzenia, działającej przy MKiDN, Rady ds. Instytucji Artystycznych drugiej kadencji. Spotkanie odbyło się 11 czerwca w siedzibie MKiDN.

Powołana w 2016 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego Rada ds. Instytucji Artystycznych zajmowała się m.in. problemami teatrów, instytucji muzycznych oraz galerii sztuki, relacją pomiędzy instytucjami a uczelniami artystycznymi, perspektywą partnerstwa publiczno-prywatnego w instytucjach artystycznych. Członkowie Rady brali czynny udział w pracach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Rada była także inicjatorem zmian w przepisach, na podstawie których organizuje się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. W efekcie 19 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, modyfikująca regulacje w tym zakresie oraz nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Rada ds. Instytucji Artystycznych została ustanowiona Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 7 listopada 2012 roku. W jej skład wchodzi 20 przedstawicieli instytucji i środowisk artystycznych z całego kraju. Przewodniczącym Rady drugiej kadencji był prof. Lech Śliwonik, prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej a wiceprzewodniczącym prof. Andrzej Kosendiak, dyrektor Narodowego Forum Muzyki. W drugiej kadencji Rada spotykała się czternaście razy.powrót