Oświadczenie

10-11-2017

W artykule opublikowanym 8 listopada 2017 r. w dzienniku „Fakt” pt. „Rząd wydał na śmieciówki 64 mln zł. A miał z tym walczyć!” znalazły się nieprawdziwe informacje. Błędnie podano zarówno liczbę umów cywilnoprawnych, zawartych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od początku kadencji nowego kierownictwa, jak i kwotę, na jaką zostały one zawarte. To nieprawda, że w okresie od 16 listopada 2015 r. do 30 sierpnia 2017 r. MKiDN zawarło 1434 umowy na 10 343 432 zł. We wspomnianym okresie czasu w resorcie kultury podpisano 987 umów zlecenie i umów o dzieło na kwotę 7 680 911, 03 zł.

Przytaczając nieprawdziwe dane dotyczące MKiDN, „Fakt” powołał się na „odpowiedzi resortów na poselskie interpelacje”. MKiDN udzieliło w tym zakresie odpowiedzi na interpelację posła Tomasza Jaskóły z 15 września 2017 r. Należy jednak podkreślić, że w interpelacji pytano o wszystkie umowy cywilno-prawne MKiDN z lat 2015-2017 i takiej odpowiedzi udzieliło ministerstwo (według stanu na koniec sierpnia 2017 r. było to: 1439 umów cywilnoprawnych na kwotę 10 343 432 zł). Natomiast autor wspomnianego artykułu w dzienniku „Fakt”, cytując powyższe dane (w dodatku z błędem - 1434 umowy, zamiast 1439), napisał, iż dotyczą one umów zawartych od początku kadencji rządu (czyli od 16.11.2015 r.).

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2015, 2016 i 2017 zawierało umowy cywilnoprawne m.in. z ekspertami, których zadaniem była obiektywna ocena wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zgodnie z zarządzeniem Ministra KiDN z 23 września 2016 r. ws. wytycznych do Programów Ministra KiDN na rok 2017: § 10. 1. „Do składu zespołu sterującego minister powołuje przewodniczącego oraz od 3 do 5 ekspertów niebędących pracownikami ministerstwa lub instytucji zarządzającej, których wiedza i doświadczenie zawodowe odpowiadają zakresowi merytorycznemu danego programu.")

Warto też zauważyć, że liczba umów cywilnoprawnych jest przez MKiDN sukcesywnie ograniczana (w 2015 r. wynosiła 584, w 2016 – 507, a w 2017 r. do dnia 16 listopada zarejestrowano ich 367).

 powrót