Oświadczenie Macieja Miłobędzkiego, członka SARP w związku z insynuacjami w sprawie konkursu na wystawę stałą w Muzeum Dom Rodziny Pileckich

16-02-2018

 

W związku z nieprawdziwymi doniesieniami Pana Radosława Grucy w artykule „Skandal w rządzie! Minister nagrodziła męża koleżanki” opublikowanym na portalu Fakt24.pl do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęło oświadczenie podpisane przez Przewodniczącego składu sądu konkursowego Pana Macieja Miłobędzkiego (Stowarzyszenie Architektów Polskich), w którym przekazał:

„Zgodnie z warunkami Regulaminu prace konkursowe zostały złożone anonimowo, a koperty z danymi autorów prac zostały otwarte dopiero po wyborze najlepszej pracy w trakcie publicznego ogłoszenia wyników konkursu, które odbyło się dnia 7 lutego br. Jak wynika z protokołu zwycięska praca oznaczona symbolem 001 (następnie odkodowana jako praca konsorcjum Koza Nostra Studio sp. z o.o. i BDR Architekci sp. z o.o.) uzyskała największą ilość punktów u sześciu z siedmiu sędziów, a siódmy sędzia przyznał dwóm pracom (zwycięskiej i drugiej w kolejności) tyle samo punktów”.

Skład sądu konkursowego:

§  Maciej Miłobędzki - Przewodniczący Jury, architekt SARP, JEMS Architekci

§  Jerzy Bauer – Burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka,

§  Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

§  Joanna Mytkowska - dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,

§  Mirosław Nizio – architekt, Nizio Design International,

§  Jan Ołdakowski  – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego,

§  Andrzej Pilecki – syn rotmistrza Witolda Pileckiego. 

 

Treść oświadczeniapowrót