Oświadczenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

19-05-2015

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska nie zgadza się, aby na dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy powołany został kandydat przedstawiony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyraża też dezaprobatę dla odrzucenia przez marszałka kandydata wyłonionego w konkursie na dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. Omówieniu sytuacji w tych instytucjach poświęcone było spotkanie prof. Omilanowskiej z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim.

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy jest instytucją współprowadzoną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Na podstawie umowy o współprowadzeniu, minister Omilanowska nie zgodziła się, by na dyrektora tej instytucji powołać kandydata przedstawionego przez marszałka. Powodem są nieprawidłowości przy organizacji konkursu, które spowodowały, że w obradach komisji konkursowej nie mogli wziąć udziału ani przedstawiciele resortu, ani Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Tym samym nie mieli możliwości, by zapoznać się ze zgłoszonymi kandydatami oraz przedstawionymi przez nich programami działania. W tej sytuacji, zdaniem prof. Omilanowskiej, najwłaściwszym rozwiązaniem będzie powtórzenie procedury konkursowej. Marszałek Piotr Całbecki przyjął to stanowisko do wiadomości.

Tematem rozmowy była także sytuacja zaistniała w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu po tym, jak marszałek Całbecki odrzucił kandydata wyłonionego w konkursie na stanowisko dyrektora. Minister Omilanowska wyraziła zdecydowaną dezaprobatę dla unieważnienia tego konkursu i braku akceptacji kandydata, który uzyskał jednoznaczne poparcie komisji konkursowej. Jak podkreśliła, podjęta decyzja godzi w zasady demokracji i nie służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, jest jednocześnie wyrazem lekceważenia pracy komisji konkursowej i podważania kompetencji jej członków.

Aby zapobiec dezorganizacji pracy teatru w najbliższym sezonie, minister zaproponowała, aby do czasu stworzenia warunków do powołania dyrektora w trybie procedur określonych w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tymczasowo obowiązki dyrektora pełnił jeden z dotychczasowych zastępców.

Na zakończenie spotkania prof. Omilanowska podkreśliła, że w ostatniej procedurze rozdziału środków z Programów Ministra wnioski nadesłane z województwa kujawsko-pomorskiego cechowały się wysokim poziomem merytorycznym i zyskały wysokie oceny ekspertów.powrót