Oświadczenie MKiDN

15-01-2010

 

W związku z artykułem „Rząd zapomniał, Moskwa nie odda”, jaki ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 15 stycznia br., (strona A7) Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyjaśniają, iż wbrew tezie postawionej w tym artykule, rzeczywistość stosunków polsko-rosyjskich oraz działania restytucyjne Rządu RP nie dają podstaw do formułowania twierdzeń o rzekomo utraconej szansie zwrotu naszym muzeom przez Federację Rosyjską obrazów i grafik wywiezionych pod koniec wojny z Polski. Z całą stanowczością dementujemy informacje o nieprowadzeniu przez nasze resorty działań w celu odzyskania dzieł sztuki.

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego takie działania są prowadzone od 2004 roku, a szczególnie intensywne były w roku ubiegłym. Ministerstwo Kultury dwukrotnie w tym czasie przygotowało stosowne dokumenty dla MSZ. Było to ponowne zaopiniowanie 10 wniosków rewindykacyjnych, jak również przygotowanie zawartości noty dyplomatycznej dla MSZ z lutego 2009 roku. Ponadto w ubiegłym roku odbyły się liczne spotkania poświęcone temu zagadnieniu, w tym pięciokrotnie obradowała Komisja Strategii Współpracy Polsko – Rosyjskiej w Moskwie. Ministerstwo Kultury opiniowało też negatywnie przesłaną nam jedną z propozycji wymian dzieł sztuki uznając ją za niekorzystną.powrót