Otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

30-08-2014

Otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS
Otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS
Otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS
Otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

ECS fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS
 fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

 

31 sierpnia, dzień otwarcia Europejskiego Centrum Solidarności, jest ważnym dniem dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, dla całej Europy i świata - mówiła szefowa resortu kultury prof. Małgorzata Omilanowska podczas uroczystości inaugurującej działanie tej instytucji. ECS to międzynarodowe centrum kulturalne o funkcjach muzealnych, wystawienniczych i naukowo-badawczych, które będzie upowszechniało pamięć o antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach.

Słowo Solidarność to chyba jedyne polskie słowo na oznaczenie idei, o której słyszał chyba każdy na całym świecie i które trudno wymówić w wielu językach – powiedziała minister Omilanowska. Jej zdaniem, „to słowo do dzisiaj funkcjonuje na całym świecie jako synonim drogi do demokracji i wolności Europy środkowo-wschodniej”. Dlatego święto idei, która dziś znajduje swoje miejsce, swój dom, jest szczególne- podkreśliła minister.

Oprócz wystawy stałej, pokazującej historię Solidarności oraz innych ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, w ECS będą także: biblioteka na 100 tys. woluminów z czytelnią, mediateka, sala wielofunkcyjna dla 430 słuchaczy, archiwum z czytelnią zbiorów specjalnych, ośrodek badawczo – naukowy oraz edukacyjno – szkoleniowy, warsztaty pracy twórczej, pracownie, ogród zimowy, restauracja, kawiarnia oraz specjalistyczne księgarnie.

Budowę zlokalizowanego przy Pomniku Poległych Stoczniowców ECS rozpoczęto jesienią 2010 r. Projekt o wartości całkowitej 207,6 mln zł (koszty kwalifikowalne) uzyskał 107,5 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” POIiŚ, którego operatorem jest MKiDN.

Resort wspiera ECS również środkami z budżetu. Łącznie z wydatkami planowanymi na ten rok kwota dotacji przekazanych od 2007 r. wyniosła ponad 132 mln zł.powrót