Otwarcie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu

09-11-2014

Minister Omilanowska podczas otwarcia Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Fot. PAP/Maciej KulczyńskiMinister Omilanowska podczas otwarcia Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Fot. PAP/Maciej Kulczyński

Minister Omilanowska podczas otwarcia Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Fot. PAP/Maciej KulczyńskiMinister Omilanowska podczas otwarcia Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Fot. PAP/Maciej Kulczyński

Minister Omilanowska podczas otwarcia Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Fot.: Archiwum Urzędu Miasta WałbrzychMinister Omilanowska podczas otwarcia Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Fot. Archiwum Urzędu Miasta Wałbrzych

Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia / fot. Akadiusz Grudzień

Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia / fot. Akadiusz Grudzień

Muzeum Przemysłu i Techniki, Wałbrzyski Ośrodek Kultury razem z zespołem Pieśni i Tańca Wałbrzych, Centrum Ceramiki Unikatowej, Muzeum Geologii Archeologii oraz budynek wystaw czasowych pomieści Park Wielokulturowy Stara Kopalnia. Unikalny zespół architektoniczno-urbanistyczny byłej kopalni „Julia” został zrewitalizowany dzięki 46,7 mln zł dofinansowania w ramach XI priorytetu POIiŚ, którego operatorem jest MKiDN. Oficjalne otwarcie obiektu, z udziałem szefowej resortu prof. Małgorzaty Omilanowskiej, odbyło się 9 listopada br. 

„Dla mnie osobiście jako historyka jest ogromną satysfakcją, że uratowany został zabytek przemysłowy. Polska dużo potrzebowała, żeby zrozumieć, że dziedzictwo przemysłowe jest tak samo cenne jak dwory i pałace. Pamięć o miejscach ludzkiej działalności ma niezwykłą wartość. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia to znakomity przykład, jak można uratować unikatowy zespół zabytków przemysłowych" - mówiła podczas uroczystości minister Omilanowska.

Architektoniczno-przemysłowy zespół byłej kopalni węgla kamiennego „Julia” jest unikatowym w skali europejskiej zwartym zbiorem obiektów techniki industrialnej XIX wieku. Stanowi część instytucji kultury pod nazwą Park Wielokulturowy Stara Kopalnia (dawniej Muzeum Przemysłu i Techniki – oddział Muzeum w Wałbrzychu). Teren i poszczególne obiekty wpisane są do rejestru zabytków.

Większość odnowionych budynków wchodzi w skład Muzeum Przemysłu i Techniki. Poza tym w kompleksie swoje miejsce znalazł Wałbrzyski Ośrodek Kultury razem z zespołem Pieśni i Tańca Wałbrzych, Centrum Ceramiki Unikatowej, Muzeum Geologii Archeologii oraz budynek wystaw czasowych.

Obiekt - dzięki dotacji z funduszy strukturalnych - ma szansę stać się rozpoznawalnym w Polsce symbolem Wałbrzycha. Wprowadzenie przestrzeni publicznej na teren zamkniętego dawniej zakładu pracy pozwoliło wykreować nowocześnie rozumiane serce miasta – miejsce spotkań, imprez, prezentacji sztuki, a także rozrywki i pracy. Niewątpliwą atrakcją będzie możliwość przejścia prawie kilometrową trasą podziemną, znajdującą się na terenie nieczynnej kopalni. Odwiedzający mogą korzystać także z wieży widokowej.

Projekt Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia był realizowany w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” (działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym) Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.  Umowę w tej sprawie podpisano w kwietniu 2010 r. Koszt całkowity wynosi 95,05 mln zł, a dofinansowanie z EFRR- 46,75 mln zł.

W ramach XI Priorytetu podpisano w sumie 79 umów. Wartość całkowita projektów to 3,93 mld zł, a kwota dofinansowania - ponad 2,28 mld zł. Do tej pory do użytkowania oddano 50 obiektów; w tym roku – Muzeum Warszawskiej Pragi, siedzibę Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku i Filharmonię Śląską. Wcześniej m.in. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, sale koncertowe w Akademiach Muzycznych we Wrocławiu i w Łodzi, Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, zrewitalizowany zespół pałacowo - ogrodowy w Wilanowie, Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Centrum Kultury w klasztorze powizytkowskim w Lublinie, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Krakowie, Szkołę Muzyczną w Sosnowcu, odnowioną elewację Zamku Królewskiego w Warszawie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach oraz dziedziniec na Wawelu. Wykaz wszystkich projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl/front/page/get/54 .powrót