Otwarcie Sali Koncertowej w szkole muzycznej w Bielsku – Białej

03-09-2010

3 września 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytku obiektu realizowanego w ramach projektu Sala koncertowa i jej wyposażenie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Bielsku-Białej. Beneficjentem projektu jest Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej. Kwota całkowita projektu wyniosła 19 433 686,38 zł, zaś kwota dofinansowania z EFRR to 16 312 017,12 zł.

To pierwszy obiekt szkolny – realizowany w ramach XI Priorytetu POIiŚ – oddany do użytku.

Uroczystemu otwarciu obiektu, w którym wzięli udział między innymi przedstawiciele władz miasta oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, towarzyszył koncert uczniów i absolwentów szkoły.

W ramach projektu wybudowano salę wraz z kompleksowym zapleczem oraz studiem nagrań. Stworzono sale prób, garderoby, magazyny instrumentów, a także studio nagrań. Zakupiono instrumenty muzyczne pozwalające na koncerty wszystkich rodzajów muzyki. Dodatkowo przygotowano studio nagrań pozwalające dokumentować osiągnięcia artystyczne muzyków.powrót