Otwieramy Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

31-08-2010

Już od 3 września zapraszamy publiczność do Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach – Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Przez trzy dni (od 3 do 5 września) będziemy świętować otwarcie po trzyletnim remoncie i modernizacji tego pierwszego polskiego muzeum nazwanego „narodowym”.

Na uroczystą inaugurację zapraszają Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew. Podczas trzydniowej imprezy goście będą mogli m.in. uczestniczyć w koncertach, bezpłatnym zwiedzaniu Galerii, happeningach, kiermaszu wydawnictw muzealnych, warsztatach, zrobić sobie pamiątkowe fotografie przed Sukiennicami, pożegnać „Muzealnego kapcia”, a nawet …zatańczyć na płycie Rynku Głównego w Krakowie. Zapraszamy!

Teraz Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku wyraźniej niż przed remontem nawiązuje do pierwotnego, XIX-wiecznego charakteru. Składa się, tak jak przednio, z czterech sal, ale inaczej zaaranżowanych i nazwanych. Teraz są to: Sala Bacciarellego: Oświecenie; Sala Michałowskiego: Romantyzm. W stronę sztuki narodowej; Sala Siemiradzkiego: Wokół akademii oraz Sala Chełmońskiego: Realizm, polski impresjonizm, początki symbolizmu. W tych przestrzeniach akcent został położony na gatunki i tematy charakterystyczne dla poszczególnych okresów (np. malarstwo historyczne, religijne, orientalne, portret, pejzaż) jak również na wybrane zjawiska artystyczne oraz polityczno-społeczne, które znalazły swoje odzwierciedlenie w sztuce (np. kształtowanie się idei patriotyzmu i narodu, lud i ludowość, zmiany programów dydaktycznych w szkołach artystycznych).

Zdecydowaliśmy, że wykorzystamy specyficzny profil kolekcji związanej z Sukiennicami, zwracając szczególną uwagę na jej patriotyczno niepodległościowy charakter. Idea, która przyświecała założeniu Muzeum Narodowego, polegała bowiem na gromadzeniu zbiorów mających stanowić świadectwo istnienia narodu i jego kultury – rozwijającej się nieprzerwanie, pomimo utraty niepodległości – mówi Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew.
Remont Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach nie byłby możliwy bez finansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Korzystano też ze wsparcia Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Mecenasem Galerii Nowe Sukiennice jest PZU.

Podczas oczekiwania na zwiedzanie Galerii zapraszamy do udziału w zabawach, quizach, kiermaszu wydawnictw Muzeum Narodowego w Krakowie, robienia pamiątkowych zdjęć w monidłach obrazów Bacciarellego, Matejki, Podkowińskiego, Ajdukiewicza.

3- 5 września 2010
Muzeum Narodowe w Krakowie – Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
Rynek Główny 1
 powrót