Pakt dla Kultury podpisany

16-05-2011

Podwyższenie wydatków na kulturę do co najmniej 1 proc. ze środków budżetu państwa w perspektywie do roku 2015 jest jednym z głównych zapisów Paktu dla Kultury.  Dokument został podpisany 14. maja br. przez premiera Donalda Tuska i ruch społeczny Obywatele Kultury, w obecności ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego i ministra w Kancelarii Premiera Michała Boniego.

Uroczystość podpisania Paktu dla Kultury
Uroczystość podpisania Paktu dla Kultury

Przed popisaniem paktu przez premiera swoje podpisy złożyło ok. 30 reprezentantów strony społecznej, w tym m.in.: Agnieszka Holland, Jerzy Hausner, Krzysztof Krauze, Agnieszka Odorowicz, Krzysztof Materna i Krzysztof Warlikowski.

Pakt dla Kultury to umowa społeczna, która stwierdza m.in. że "kultura musi być przedmiotem szczególnej odpowiedzialności władzy i obywateli". Powołuje się przy tym na zapisy Konstytucji, w tym jej art. 6, głoszący, że "Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju".

Pieniądze z 1 proc. budżetu państwa mają zostać przeznaczone na m.in. zagwarantowanie środków na działalność takich instytucji jak muzea, galerie czy filharmonie po biblioteki, programy edukacyjne realizowane na wszystkich etapach - począwszy od żłobków, przez przedszkola, na szkołach skończywszy, kształcenie kadry animatorów, wychowawców przedszkolnych. Według Obywateli Kultury, uzyskane środki należy także przeznaczyć na badania i szczegółową diagnozę kryzysu czytelnictwa w Polsce. Ponadto dokument postuluje zapewnienie równego dostępu do dóbr kultury wszystkim obywatelom, przyjęcie nowoczesnej ustawy medialnej gwarantującej realizację misji przez media publiczne, a także powołania do 30 czerwca Zespołu ds. Paktu dla Kultury złożonego z przedstawicieli administracji rządowej, organizacji społecznych, samorządu i Obywateli Kultury.

Pakt ma charakter otwarty – może do niego przystąpić każdy podmiot uznający jego postanowienia i działający na rzecz kultury. Przygotowany i negocjowany był przez ruch Obywateli Kultury, który 13-14.05. br. w Warszawie zorganizował Kongres Obywateli Kultury - cykl spotkań i debat poświęconych refleksji nad stanem i możliwością poprawy polskiej kultury, edukacji i nauki.

Aby uzyskać 1% wydatków na kulturę w budżecie państwa, w stosunku do planu wydatków na rok 2011, niezbędne by było zwiększenie nakładów o kwotę 807,6 mln zł (bez rezerw celowych i środków przewidzianych w tym roku w wysokości 97 mln zł na realizację WPR) W przypadku uwzględnienia wszystkich środków, kwota niezbędna wynosiłaby  709 mln zł. W obecnie zaplanowanym budżecie MKiDN na rok 2012 (już po zwiększeniach) uzyskanie 1 % jest już możliwe przy zwiększeniu o kwotę 457,5 mln zł.powrót