Państwowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu

11-07-2018

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński podczas państwowych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniufot. Jacek Turczyk/PAP

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński podczas państwowych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniufot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: państwowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniufot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: państwowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniufot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: państwowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniufot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński podczas państwowych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniufot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: państwowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniufot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: państwowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniufot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: państwowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniufot. Adam Lewandowski/UdSKiOR

Na zdjęciu: państwowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniufot. Adam Lewandowski/UdSKiOR

Na zdjęciu: państwowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniufot. Adam Lewandowski/UdSKiOR

 

Wicepremier Piotr Gliński bierze udział w Centralnych państwowych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa zorganizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytut Pamięci Narodowej. Minister kultury złożył wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza, weźmie też udział we wspólnej modlitwie, apelu poległych i złożeniu kwiatów przy Pomniku Ofiar Ludobójstwa i Pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Msza święta, złożenie wieńców, wspólna modlitwa i apel poległych

Państwowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęły się od porannej mszy świętej odprawionej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Następnie pod Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego, z udziałem m.in. ministra kultury Piotra Glińskiego złożono wieńce i zapalono znicze. Ostatnim punktem obchodów będą uroczystości złożenia wieńców i wiązanek kwiatów przed Pomnikiem Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województw południowo-wschodnich w latach 1942-1947 oraz Pomnikiem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej znajdującymi się przy Skwerze Wołyńskim.

Zbrodnia Wołyńska

Rzeź Wołyńska (1943-1944) była antypolską czystką etniczną, przeprowadzoną przez nacjonalistów ukraińskich. Miała charakter ludobójstwa. Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich pod wodzą Stepana Bandery oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza zbrodnię określili mianem "akcji antypolskiej". Według niektórych szacunków członkowie OUN i UPA zamordowali w latach 1943-1944 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej ok. 100 tys. Polaków (według niektórych historyków nawet 130 tys.). Kulminacja zbrodni nastąpiła w niedzielę 11 lipca 1943 r., gdy oddziały UPA zaatakowały ok. 150 polskich miejscowości.

Sprawcy zbrodni wołyńskiej to Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja Stepana Bandery, podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia oraz ludność ukraińska uczestnicząca w mordach swoich polskich sąsiadów. OUN-UPA nazywała swoje działania „antypolską akcją”. To określenie ukrywało zamiar, jakim było wymordowanie i wypędzenie Polaków.

Pierwszy masowy mord na ludności polskiej na Wołyniu został dokonany w nocy z 8 na 9 lutego 1943 r. przez oddział Ukraińskiej Armii Powstańczej, który zamordował 173 Polaków we wsi Parośla I w powiecie sarneńskim. W nocy z 22 na 23 kwietnia 1943 roku UPA spaliła osadę Janowa Dolina i zamordowała ok. 600 Polaków.

Szczególne nasilenie zbrodni nastąpiło w lipcu 1943 roku. Zamordowano wówczas ok. 10 - 11 tysięcy Polaków. 11 i 12 lipca UPA dokonała skoordynowanego ataku na Polaków w 150 miejscowościach w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim oraz łuckim. Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę 11 lipca ludzi w kościołach.  Do mordów doszło w świątyniach m.in. w Porycku (dziś Pawliwka) i Kisielinie. Około 50 kościołów katolickich na Wołyniu zostało spalonych i zburzonych.

Zbrodni na Polakach dokonano w 1865 miejscach na Wołyniu. Największych masakr dokonano w Woli Ostrowieckiej, gdzie zamordowanych zostało 628 Polaków, w kolonii Gaj – 600, w Ostrówkach - 521, Kołodnie - 516. Zbrodnie na Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucieństwem, palono żywcem, wrzucano do studni, używano siekier i wideł, wymyślnie torturowano ofiary przed śmiercią a także gwałcono kobiety.

UPA atakowała bazy samoobrony polskiej na Wołyniu, w których chroniła się ludność, m.in. Przebraże, w którym uratowało się ok. 10 tys. Polaków. Tylko część baz samoobrony przetrwała. Pomocy bazom samoobrony udzielała partyzantka sowiecka, a także żołnierze węgierscy sprzedając amunicję. Były przypadki pozyskiwania broni od Niemców. Polacy szukali ratunku uciekając do miast i miasteczek kontrolowanych przez wojsko niemieckie. Wielu z nich zostało wywiezionych na roboty przymusowe do Niemiec.

Określenie zbrodnia wołyńska dotyczy nie tylko masowych mordów dokonanych na terenach Wołynia, czyli byłego województwa wołyńskiego, ale także w byłych województwach: lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim (Galicja Wschodnia), a także województwach lubelskim i poleskim. Masowe mordy na ludności polskiej na terenach Galicji Wschodniej rozpoczęły się jesienią 1943 roku.

Kierowana przez Romana Szuchewycza „Tarasa Czuprynkę” UPA rozpoczęła „antypolską akcję” w Galicji Wschodniej w kwietniu 1944 roku. Miała ona być w założeniu nie tak drastyczna, jak ta przeprowadzona na Wołyniu. Zamierzano zmusić Polaków do opuszczenia domów pod groźbą śmierci. W przypadku odmowy mieli być zabijani tylko mężczyźni. W praktyce często tego nie przestrzegano i dochodziło do zbrodni na wszystkich mieszkańcach. Masowych mordów dokonano m. in. w Podkamieniu (100 – 150 zabitych), Bryńcach Zagórnych (100 - 145) Berezowicy Małej (130 - 135 ofiar). W zbrodniach oprócz UPA wzięli udział ukraińscy żołnierze, ochotnicy do dywizji SS „Galizien” (Huta Pieniacka, 600 - 900 zabitych).

Z rąk nacjonalistów ukraińskich ginęły także rodziny polsko-ukraińskie, Ukraińcy odmawiający wzięcia udziału w zbrodniczej akcji oraz ratujący Polaków. „Kresowa Księga Sprawiedliwych” (wyd. IPN) opracowana przez Romualda Niedzielkę podaje, że Ukraińcy uratowali 2527 Polaków. Tę pomoc 384 Ukraińców przypłaciło życiem.

Według szacunków polskich historyków ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. 40-60 tysięcy zginęło na Wołyniu, 20-40 tys. w Galicji Wschodniej, co najmniej 4 tysiące na terenie dzisiejszej Polski. Terror UPA spowodował, że setki tysięcy Polaków opuściły swoje domy, uciekając do centralnej Polski. Zbrodnia Wołyńska spowodowała polski odwet, w wyniku którego zginęło ok 10-12 tys. Ukraińców, w tym 3-5 tys. na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.

W opinii znawcy problematyki polsko-ukraińskiej, historyka prof. Grzegorza Motyki, „choć akcja antypolska była czystką etniczną, to jednocześnie spełnia ona definicję ludobójstwa”. Celem było bowiem zniszczenie na Wołyniu w całości, a na innych terenach w części, polskiej grupy etnicznej.

 

Źródło: /MKiDN, PAP/powrót