Paryska wystawa o polskich archiwach państwowych

06-04-2011

"Polska rozproszona. Program zabezpieczenia polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju" to tytuł wystawy poświęconej działaniom Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz jej współpracy z instytucjami krajowymi, zagranicznymi i polonijnymi. Wernisaż odbył się 4 kwietnia 2011 o godz. 13:00 w siedzibie UNESCO w Paryżu.

Celem wystawy było przedstawienie działalności polskich archiwów państwowych a także polityki NDAP dotyczącej udostępniania zbiorów archiwalnych szerokiemu gronu odbiorców.

Wystawa objęta patronatem Ministertswa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została otwarta przez Krzysztofa Kocela- Ambasadora Polski przy UNESCO w Paryżu, Zastępcę Dyrektora Generalnego UNESCO Janisa Karklinsa oraz Barbarę Berską- Zastępcę Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Kolejną okazją do prezentacji ekspozycji będzie IV Międzynarodowa Konferencja UNESCO „Pamięć Świata” w Warszawie, której hasłem przewodnim będzie „Kultura-Pamięć-Tożsamość". Jak powiedziała dr Barbara Berska, „zainaugurowany w 1992 roku w Polsce program promuje dziedzictwo dokumentarne ludzkości, ideę udostępniania go wszystkim zainteresowanym oraz zabezpieczania dla przyszłych pokoleń”. Uczestnictwo w programie będzie możliwe także dzięki transmisji on-line z obrad.powrót