Paulina Florjanowicz dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa

05-01-2011

Paulina Florjanowicz odebrała 5 stycznia z rąk Ministra Bogdana Zdrojewskiego nominację na stanowisko Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Paulina Florjanowicz dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Paulina Florjanowicz pełniła dotąd obowiązki Dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, który z dniem 1 stycznia przekształcony został w Narodowy Instytut Dziedzictwa. Nowy Instytut będzie posiadał poszerzone kompetencje i poprawioną sytuację finansową, ma być nowoczesną instytucją kultury, która przywróci dziedzictwu właściwą rolę w życiu społecznym. Narodowy Instytut Dziedzictwa stanie się 4 Centrum Kompetencji do realizacji Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ w zakresie digitalizacji, którego operatorami są również Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Biblioteka Narodowa. Logo oraz nazwa instytucji w języku angielskim- National Heritage Board of Poland pozostaną bez zmian.powrót