Pełnomocnik ds. utworzenia centrum polsko – rosyjskiego dialogu i porozumienia powołany

09-07-2010

W dniu 6 lipca br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski powołał dr Sławomira Dębskiego na swojego pełnomocnika ds. utworzenia centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia.

Rozpoczęcie prac nad powołaniem centrum jest rezultatem uzgodnień premierów Polski i Rosji powziętych podczas spotkania w Smoleńsku 7 kwietnia 2010 r., którego podstawą była rekomendacja przewodniczących polsko-rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych: prof. Adama Daniela Rotfelda i prof. Anatolija W.Torkunowa z dnia 22 czerwca 2009 r.

Zgodnie z polsko-rosyjskimi ustaleniami w obu krajach zostaną utworzone centra dialogu, działające pod auspicjami ministrów kultury, których celem będzie wspieranie i  inspirowanie badań naukowych oraz organizowanie dialogu między Polską a Rosją w zakresie historii, kultury i dziedzictwa obu narodów.

Dr Sławomir Dębski jest historykiem i politologiem, autorem dziesiątków publikacji z dziedziny stosunków międzynarodowych, polskiej polityki zagranicznej i relacji polsko-rosyjskich. W latach 2007 – 2010 był dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a od 2008 r. jest członkiem polsko-rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.powrót