Pierwsze posiedzenie Komisji Prawa Autorskiego

05-01-2011

Dnia 5 stycznia 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Prawa Autorskiego, na którym przeprowadzono głosowanie w przedmiocie wyboru przewodniczącego Komisji.

Żaden z kandydatów nie uzyskał jednak kwalifikowanej większości 2/3 głosów.powrót