Pierwsze posiedzenie Rady Archiwalnej

26-09-2017

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

W siedzibie MKiDN 27 września 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Archiwalnej, która jest organem doradczym i opiniodawczym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Nominacje członkom Rady kadencji 2016-2018 wręczyła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin.

Członków Rady powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Naczelnego Dyrektora w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich. Kadencja Rady trwa trzy lata.

Posiedzenia członków Rady Archiwalnej, będących reprezentantami całego, różnorodnego środowiska (archiwa państwowe, kościelne, wyodrębnione, Instytut Pamięci Narodowej itd.) są ważnym miejscem wymiany doświadczeń i poglądów. Bez względu bowiem na miejsce przechowywania bezcenny i unikatowy narodowy zasób archiwalny jest istotną częścią polskiego dziedzictwa kulturowego.

Członkami Rady Archiwalnej są wybitni przedstawiciele archiwów i instytucji przechowujących narodowy zasób archiwalny lub współpracujących z urzędem Naczelnego Dyrektora w tym zakresie.

Członkowie Rady Archiwalnej kadencji 2016-2018:

1) dr hab. Sławomir Cenckiewicz, Wojskowe Biuro Historyczne

2) prof. Waldemar Chorążyczewski, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3) dr Lucyna Harc, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Wrocławski

4) Kazimierz Jaroszek, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

5) Michał Kokociński, Stowarzyszenie Archiwistów Wymiaru Sprawiedliwości

6) Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta RP

7) Janusz Kuligowski, Archiwum Prezydenta RP

8) Wojciech Kulisiewicz, Biblioteka Sejmowa

9) dr hab. Dariusz Rymar, Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

10) dr Jarosław Szarek, Instytut Pamięci Narodowej

11) prof. Jan Szymczak, Polskie Towarzystwo Historyczne

12) ks. prof. Władysław Piotr Wlaźlak, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych

13) dr hab. Katarzyna Zalasińska, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Uniwersytet Warszawski

14) ks. dr hab. Waldemar Żurek – Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Lublinie

15) dr Wojciech Kozłowski – Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

 powrót