Pierwsze posiedzenie Rady Instytutu Adama Mickiewicza

09-09-2017

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Pierwsze posiedzenie Rady Instytutu Adama Mickiewicza odbyło się 8 września 2017 r. z udziałem ministrów kultury – prof. Piotra Glińskiego i Jarosława Sellina. Wicepremier Gliński wręczył akty powołania do stałego składu Rady.

Rada pozytywnie oceniła pierwszy rok pracy dyrektora Krzysztofa Olendzkiego. Wypowiedziała się też z uznaniem o planach Instytutu Adama Mickiewicza na lata 2017-2019. Członkowie Rady szczególnie podkreślili znaczenie nowych projektów w tym Digital Culture oraz zainicjowanych nowych programów skierowanych do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Z uznaniem przyjęto też informację dotyczącą realizacji programu POLSKA 100, za którego przygotowanie i realizację odpowiedzialny jest Instytut.

Spotkaniu przewodniczył poseł Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisława Krasnodębskiego.

 

Rada obradowała w składzie:

- prof. Jack Lohman CBE - Dyrektor Royal British Columbia Museum

- Joanna Wnuk-Nazarowa - Dyrektor Naczelna i Programowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia

- prof. Jacek Purchla - Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

- dr Artur Szklener - Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

- Jarosław Sellin - Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sekretarz Stanu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Jan Dziedziczak - Sekretarz Stanu ds. parlamentarnych, Polonii oraz dyplomacji publicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

 

 

 

.powrót