Pierwsze posiedzenie Rady Powierniczej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

24-05-2012

24 maja br. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Powierniczej Muzeum II Wojny Światowej. Minister Bogdan Zdrojewski uroczyście wręczył członkom Rady akty powołania.

Minister Bogdan Zdrojewski wręcza Piotrowi Cywińskiemu akt powołania do Rady Powierniczej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Minister Bogdan Zdrojewski wręcza Piotrowi Cywińskiemu akt powołania do Rady Powierniczej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Na pięcioletnią kadencję (w latach 2012 – 2017) zostali powołani:

- dr hab. Bogdan Chrzanowski - przewodniczący

- członkowie:

dr Piotr M. A. Cywiński

ppłk Tadeusz Filipkowski

Grzegorz Fortuna

dr Jarosław Krawczyk

prof. Jack Lohman

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

Jacek Miler

prof. dr hab. Zdzisław Najder

Jacek Taylor

Dorota Zawacka - Wakarecy

Instytucja Rady Powierniczej działa na podstawie art. 16 Ustawy o muzeach, z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.). Zgodnie z jego zapisami Rada realizuje kompetencje powierzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działalność Rady to m.in. nadzór nad wypełnianiem przez muzeum powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, bezpośredni nadzór nad realizacją celów Muzeum, określonych w art. 1 Ustawy o muzeach. Do kompetencji Rady należy również powoływanie i odwoływanie dyrektora Muzeum.

W styczniu 2011 r. Rada Ministrów zdecydowała o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku”. Na jego sfinansowanie przeznaczono 358,4 mln zł z budżetu państwa. Muzeum ma być nowoczesnym obiektem pod względem formy, a także prowadzonej działalności wystawienniczej, edukacyjnej i badawczej. Ma służyć upowszechnianiu wiedzy o II wojnie światowej, pielęgnowaniu pamięci o jej ofiarach i bohaterach. Dzięki tej placówce Polska będzie mogła skuteczniej zwalczać nieprawdziwe i krzywdzące określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Oczekuje się, że muzeum wypromuje Polskę, jako kraj wartości i postaw obywatelskich, realizujący program zbliżania do siebie ludzi. Muzeum powinno przyczynić się też do większego zainteresowania turystów Gdańskiem i województwem pomorskim.

Pierwsze posiedzenie Rady Powierniczej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Wizualizacja siedziby Muzeum II Wojny Światowej (źródło: http://www.muzeum1939.pl/)

 powrót