Pierwsze urodziny wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

08-10-2015

Gala z okazji pierwszych urodzin wystawy POLIN - Podróż przemian. autor zdjęcia: Danuta MatlochGala z okazji pierwszych urodzin wystawy POLIN - Podróż przemian. fot.: Danuta Matloch

Laureat pierwszej edycji Nagrody POLIN Tomasz Pietrasiewicz - twórca i dyrektor Ośrodka Brama Grodzka. autor zdjęcia: Danuta MatlochLaureat pierwszej edycji Nagrody POLIN Tomasz Pietrasiewicz - twórca i dyrektor Ośrodka Brama Grodzka. fot.: Danuta Matloch

Infografika POLIN - Podróż przemian

 

Ponad 350 tys. osób przez 11 miesięcy obejrzało wystawę stałą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Koncerty, pokazy i inne działania przyciągnęły dodatkowo 70 tys. osób. W gali z okazji pierwszych urodzin wystawy, która odbyła się 8 października br., wzięła udział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Podczas gali ogłoszono nazwisko laureata pierwszej edycji Nagrody POLIN. Jest ona przyznawana  osobom lub instytucjom, która poprzez swoje działania chroni pamięć o historii polskich Żydów oraz  przyczynia się do budowania szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i Świata. Wyróżnienie otrzymał Tomasz Pietrasiewicz - twórca i dyrektor Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN działającego w Lublinie od 1998 r.

"Made in POLIN" to trzydniowe święto (9-11 października 2015) z okazji pierwszych urodzin wystawy stałej MHŻP POLIN. Wypełnią je premiery artystycznych projektów specjalnych, spotkania, dyskusje i warsztaty.

Przedstawiciele czołowych europejskich instytucji kultury odpowiedzą na pytanie czy przemianę (zwłaszcza całych społeczeństw) można zaprojektować oraz jaką rolę mają instytucje kultury w jej kreowaniu. Cykl jest skierowany do twórców kultury, działaczy organizacji pozarządowych, koordynatorów i kuratorów projektów, a także do wszystkich zainteresowanych działalnością muzeów i instytucji kultury.

Wśród bogatego programu wydarzeń znalazły się też trzy wyjątkowe realizacje teatralne: spektakl tańca Nesting, który za pomocą dźwięku, ruchu i obrazów przeprowadzi widza między Polską a Izraelem, eksperymentalny projekt o poszukiwaniu tożsamości z udziałem Agnieszki Przepiórskiej oraz realizowane na żywo słuchowisko oparte na utworze Franza Kafki pt. „Przemiana”. W roli narratora wystąpi Robert Więckiewicz. 

Szczegóły dotyczące projektów znajdują się na stronie http://www.polin.pl/pl/made-in-polin

„1000 LAT HISTORII ŻYDÓW POLSKICH”

Wystawa stała MHŻP została uroczyście otwarta 28 października 2014 r. To 4,2 tys. m2 powierzchni, 73 interaktywne stanowiska multimedialne i 120 pasywnych, 170 oryginalnych (zabytkowych) obiektów wchodzących w skład ekspozycji, 200 kopii, modeli i faksymiliów, 100 ton stali wykorzystanych do budowy ścian działowych i antresoli, 8,5 tys. plików na potrzeby scenografii i stanowisk multimedialnych oraz 30 tonowy dach synagogi.

Składa się z ośmiu galerii, które opowiadają o kulturze i dziedzictwie polskich Żydów, z których czerpią Polska i świat: Las (legenda o początkach obecności Żydów na ziemiach polskich), Pierwsze spotkania (średniowiecze), Paradisus Iudaeorum (XVI w.–1 poł. XVII w.), Miasteczko (XVII–XVIII w.), Wyzwania nowoczesności (XIX w.), Na żydowskiej ulicy, Zagłada i Powojnie. Historia przedstawiana jest przez zabytkowe przedmioty, malowidła, instalacje interaktywne, rekonstrukcje i makiety, projekcje wideo, dźwięki i teksty.

Wystawę przygotował międzynarodowy zespół naukowców i kuratorów pod kierunkiem prof. Barbary Kirshenblatt-Gimblett. Prace nad projektem plastycznym i wykonawczym, a także nad realizacją wystawy stałej prowadziła polska pracownia architektoniczna Nizio Design International w oparciu o koncepcję przygotowaną przez brytyjską firmę Event Communications.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN rozpoczęło działalność programową (kulturalną i edukacyjną) 19 kwietnia 2013 r. Tego dnia do użytku oddano budynek zaprojektowany przez fińską pracownię Lahdelma & Mahlamäki. Stanął on w niezwykle symbolicznym miejscu w centrum Warszawy: na Muranowie - terenie przedwojennej dzielnicy zamieszkałej głównie przez Żydów; w czasie wojny przekształconej przez Niemców w getto.

To pierwsza w Polsce instytucja kultury tworzona w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawę i stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Strona publiczna sfinansowała budowę budynku muzeum oraz pokrywa większość bieżącego budżetu. Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało za stworzenie wystawy stałej, zasila również bieżący budżet na działalność programową muzeum.powrót